Zaustaviti izgradnju Centra za skladištenje i preradu azbesta u Kovačici

(26. januar 2012.)

Već više od četiri godine, građani opštine Kovačica se odlučno suprostavljaju izgradnji opasnog pogona i skladišta , preduzeća “Yunirisk d.o.o.”, za koji su pribavljene skoro sve saglasnosi kao i “lokacijska dozvola” i pored niz nezakonitosti! Vojvođanski Klub zabrinjava činjenica da najkasnije do 29.aprila 2012g. investitor treba da otpočne sa izgradnjom ovog opasnog pogona na samo 350m od prvih kuća Kovačice, na 821metara od Šećerane “Jedinstvo” MK ( koja proizvodi godišnje više od 30.000 tona šećera). Neshvatljivo je da ovako izuzetno opasni pogon, treba da se gradi u središtu više desetina hiljada hektara najkvalitetnijeg obradivog poljoprivrednog zemljišta na 100 metara od obale vodotoka “Nadel”, ekološkog koridora regiona iz kojeg se koristi voda za čišćenje i pranje šećerne repe koja ide direktno u proizvodnju šećera. Vodotok “Nadel” uz to i navodnjava i odvodnjava preko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta!

U slučaju havarije u planiranom pogonu ili u skladištu preduzeća, sigurno bi došlo do zagađenja u celom okruženju pa i u fabrici šećera “Jedinstvo” u Kovačici , a samim time i pojave kancerogenih otrova u više od 30.000 tona šećera, koji se prodaje širom Srbije , ali i van granica zemlje.

Niko ne može sigurno da garantuje da neće biti havarije u ovako izuzetno opasnom pogonu, gde će se skladištiti i prerađivati na stotine raznih zapaljivih i eksplozivnih hemikalija i kiselina. Ako se zna da je slična fabrika u Jakuševcu u Hrvatskoj, u požaru totalno uništena i izazvala ekološku katastrofu, čije posledice i posle devet godina ne mogu da se saniraju ! U Hrvatskoj od tada nikome više ne pada na pamet da ponovo izda dozvolu za izgradnju pogona ovakve pretnje za ljude i životnu sredinu.

Vojvođanski Klub zahteva HITNO zaustavljanje izdavanja dozvola investitioru i traži odgovor i rekaciju nadležnih Pokrajnskih i Republičkih organa.

Vojvođanski Klub
Predsednik Đorđe Subotić