Vojvođanski klub dobio novo rukovodstvo


Udruženje civilnog društva građanki i građana Vojvodine „Vojvođanski klub“ dana 12.6.2013. godine izabralo je novo rukovodstvo na izbornoj skupštini koja je održana u Plavoj Sali Skupštine grada Novog Sada.

Za novu predsednicu „Vojvođanskog kluba“ izabrana je dr Branislava Kostić. Trenutno je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na katedri za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment, studijski modul – Inženjerstvo i menadžment medija. Sertifikovani je pregovarač u kriznim situacijama i stalni saradnik instituta za mir u Sremskim Karlovcima. Ona na ovoj funkciji nasleđuje dosadašnjeg predsednika Vojvođanskog kluba, Đorđa Subotića.

Za članove Predsedništva Vojvođanskog kluba izabrani su Filip Gantar, Branislav Pemac, Dragomir Jankov, Aleksandar Samočeta, Janko Drča i Igor Besermenji.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su Jovan Grubor, Trifu Doru i Vlada Štajner.

Rukovodstvo Vojvođanskog kluba bira se na mandatni period od dve (2) godine.

U Novom Sadu,
13.6.2013. godine

Predsedništvo Vojvođanskog kluba