Tekstovi istaknutih članova Vojvođanskog kluba

Vladislav Radaković – Demokratski, savremen, moderan Ustav odmah!

U svojoj istoriji Vojvodina je samo jednom imala svoj ustav – formalno od 1974. do 1990, a stvarno od 1971. (Ustavnih amandmana) do 1988. („Jogurt revolucije“). To je period u kome je Vojvodina imala stvarnu i suštinsku autonomiju sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću. Ovim Ustavom Vojvodina je ostvarila status moderne evropske regije koja je imala punu odgovornost za sopstveni i zajednički razvoj, kao sastavni deo Republike Srbije i konstitutivni činilac SFRJ. Naučno je utvrđeno i argumentovano ocenjeno da je upravo u tom periodu pune autonomije Vojvodine ostvarena istorijska prekretnica u političkom, privrednom, međunacionalnom, zdravstvenom, socijalnom, obrazovnom, kulturnom i ukupnom civilizacijskom razvoju Pokrajine.