Branislava Kostić: Statutarno ubijanje Vojvodine

Hoće li se u Srbiji zbog toga živeti bolje, hoće li biti više radnih mesta, hoće li građani Srbije imati veće plate ili penzije, hoće li im život biti lepši? Neće, naravno. Zvuči kontraproduktivno i pomalo bezobrazno, ali mi dozvolite da pitam i ovo: „Hoće li bilo koja od ove tri nabrojane stvari smanjiti autonomiju Vojvodine?“ Budimo relani – NEĆE! Pa zašto se onda I TO menja? Ima samo jedno logično objašnjenje: Da se Vojvodina ponizi i da se zatre sve što je vojvođansko! Čak i u članovima Nacrta Statuta u kojima se ništa suštinsko ne menja, izraz Vojvodina, ili pridev vojvođanski, se zamenjuju sa pojmovima Pokrajina i pokrajinski. Može li biti očiglednijeg dokaza da nije cilj samo ukidanje autonomije Vojvodine, već potpuno brisanje Vojvodine i svega što je vojvođansko?

Branislava Kostić: Odgovor na tekst Teofila Pančića

Vojvođanski klub se, tako, oglasio i uoči škotskog referenduma. Uputili smo kratko formalno pismo prvom ministru vlade Škotske, u kome je izrečena pohvala civilizovanom i demokratskom načinu na koji se vodila kampanja za nezavisnost Škotske. Pored toga, u pismu smo im poželeli uspeh na predstojećem referendumu. Zašto je VK podržao model civilizovanog demokratskog odlučivanja o sticanju nezavisnosti Škotske?

Branislava Kostić: Rekonstrukcija Vlade – predigra za Vučićevo „Konačno rešenje“

U našem slučaju, rekonstrukciju vlade je najvljivao, obrazlagao i objašnjavao Aleksandar Vučić, koji je po funkciji „prvi potpredsednik Vlade“. Po važećem Ustavu Republike Srbije, kao i po važećem Zakonu o Vladi – funkcija „prvi potpredsednik vlade“ – ne postoji. Ova funkcija je „na mala vrata“ uvedena Poslovnikom Vlade. Time je, na osnovu internog akta, uvedena nova fukcija koju ni Zakon o Vladi ni Ustav ne poznaju, što postaje ozbiljan problem tek kada nosilac te funkcije iskorači iz njenih okvira i učini je oficijelnom i dominantnom. To je, ujedno, oprobani nedemokratski način za uspostavljanje dominacije organa ili nosioca funkcija koji nikada nisu jasno definisani kao organi vlasti. Možda je upravo ovaj detalj najbolja ilustracija situacije u kojoj se nalazimo. Čovek koji se predstavlja i koga i domaća i strana javnost prihvataju kao „Prvog potpredsednika vlade“, u suštini je uzurpirao poziciju predsednika Vlade, što i pozicija i opozicija, kao i javnost – prihvataju.

Dragomir Jankov: Pošto puč – račun na sunce !

Transparentnost se ne može zameniti transparentima. Dakle, račun na sunce! Meteorolozi najavljuju „sunčane periode“. Čak i neuspeli puč ima svoju cenu. Ako je na mitingu u Novom Sadu, 12. aprila 2013. g .bilo 25.000 učesnika (organizatori i MUP navode 30.000) onda je za 50 mesta po autobusu bilo potrebno 500 autobusa. Kolika je cena takvog jednog masovnog transporta u dinarima? Grad je bio oblepljen plakatima, čak i finim, u boji. Učesnici su dobili jednoobrazne zastave i transparente koji su prekrili vidik. Tu su još i sokovi, možda sendviči, tribina, ozvučenje… Koliko je to sve ukupno koštalo ? Drugo pitanje: ko je to sve platio? Ovo pitamo glavne učesnike i oni su dužni da daju odgovor: SNS, SPS, DSS… One koji, inače, najglasnije traže u Skupštini Vojvodine da pokrajinske vlasti polože račune o trošenju novca građana, u Razvojnom fondu Vojvodine i drugde. Ja ih u tome podržavam. Svako mora da položi račune. Ali, neka sada budu i sami principijelni i dosledni – neka polože javno i „transparentno“ račun ovog mitinga. U dinarima, koliko je koštao i ko ga je platio? U protivnom, smatraće se da su korišćeni DRŽAVNI RESURSI ZA PARTIJSKE CILJEVE. Transparentnost se ne može zameniti transparentima. Dakle, račun na sunce ! Meteorolozi najavljuju „sunčane periode“. Jedno su „stvarni troškovi“. Kolika je , međutim „izgubljena dobit“ ? Potencijalni investitori, kada vide slike unutrašnjih nemira koje su obišle svet, biće dodatno obeshrabreni da ulažu u Srbiji. Koliko to košta? Pored Novog Sada, Dunavom prođe nekoliko stotina turističkih brodova godišnje, a u Grad pristane samo njih oko 70 ! Svi oni koji su videli masovno okupljanje i povorke, plakate gde se...

Prof. dr. Jožef Salma (Szalma József): U čemu je nedostatak Ustava i kakav nam je realni i normativni Ustav potreban

Sadašnji položaj Vojvodine u svetlu važećeg Srpskog Ustava (2006) pre liči na administarativnu nadležnost, bez korespondentnih originernih, autonomnih (i finansijskih) nadležnosti, sa fiskalno centralizovanom, distributivnom nadležnošću – sa kontrolom o tome, za šta se od ugovorenih administrativnih nadležnosti “daje” a za šta se “ne daje” – nego na stvarnu autonomiju.

Umesto takvog “administrativnog” statusa Vojvodini u novom Ustavu trebalo bi Vojvodini da pripadne zakonodavna, sudska i izvršna nadležnost, da bi se s pavom opravdano obećane nadležnosti mogle korektno ostvariti.