Srećna 2016 !

Vojvodina, 1. januar 2016.

Dragi prijatelji,

srećan Vam ulazak u Novu 2016. godinu!
Iza nas je godina u kojoj smo, kao Klub, imali puno prilika da bolje upoznamo i sebe i svoje prijatelje, ali i one koji u nama vide neprijatelje.
111

Postigli smo ono što nam je bio najvažniji cilj: da se pitanje položaja Vojvodine u  Srbiji stavi na dnevni red i pred domaćom i pred stranom javnošćuPosle 27 godina, „pitanje Vojvodine“ je otvoreno i njegovo rešavanje više niko ne može zaustaviti.
Da li je pretenciozno reći da je to naša zasluga?
Istina je da to nije samo naša zasluga. Delovali smo samostalno, ali i koordinirano i/ili kroz zajedničke akcije, pre svega sa Vojvođanskom partijom, ali i sa drugima.
Specifična uloga i posebna zasluga Vojvođanskog kluba je u:

  •  širenju kruga istomišljenika na organizacije i pojedince koji tom krugu ranije nisu pripadali,
  • „podizanju lestvice“ prema onima koji su se i do sada deklarativno zalagali za Vojvodinu, primoravajući ih da se jasno odrede u konkretnim situacijama,
  • pravnom, teorijskom i javnomnjenjskom osvetljavanju  argumenata koji su bitni za definisanje naših prava u pogledu položaja Vojvodine u Srbiji,
  • stalnom suprotstavljanju subjektima i procesima koji razaraju naše osnovne resurse i brušu prava i nadležnosti koje su važne za Vojvodinu,
  • insistiranjem na okupljanju  i stvaranjem uslova za okupljanje svih pro-Vojvođanskih snaga,
  • pružanjem konkretne i praktične pomoći onima koji se istinski bore za Vojvodinu.

Danas ulazimo u novu godinu, u kojoj će manje biti važno šta je ko rekao, a mnogo više – šta je ko uradio. Ovo nije vreme velikih i mudrih fraza. Pred nama je period u kome će najvažnija biti dela. Konkretna i praktična dela.

Vojvođanski klub će i u ovoj godini nastojati da doprinese širenju „Vojvođanskog fronta“, da smanji tenzije među istomišljenicima i da stalno ukazuje na nove i nove mogućnosti saradnje i okupljanja, uprkos razlikama, u dubokom uverenju da je važno da budemo okupljeni oko ideje Vojvodine, koja je veća i važnija od bilo koje pojedinačne političke opcije, udruženja, partije ili pojedinca.
Ovo je i godina vojvođanskih izbora na kojima želimo da se objedine sve snage koje mogu doprineti donošenju novog Ustava, u kome će položaj Vojvodine biti definisan u skladu sa njenim istorijskim pravima, ali i  ekonomskim, etničkim, socijalnim, kulturnim i pravnim interesima.
Budimo zajedno u toj borbi!
Velika je istina da se bez svakog može, ali je bolje i lepše ako budemo zajedno, ako svako od nas bude mogao da oko sebe vidi prijateljska lica ljudi koje ceni i poštuje, ljudi koje voli.
Srećno nam bilo, prijatelji!
Nama i Vojvodini i Vojvođanima, zbog kojih Vojvođanski klub postoji i omogućava nam da učestvujemo u istoriji koja se stvara.

S poštovanjem
Dr Branislava Kostić,
Predsednica Vojvođanskog kluba