Izjava Vojvođanskog kluba sa Govornice održane 21.01.2013. u Novom Sadu

Vojvođanski klub smatra da je prodaja poljoprivrednog zemljišta koje koriste poljoprivredna preduzeća u AP Vojvodini stranom kupcu NEZAKONITA i višestruko ŠTETNA. Suprotna je interesima svih građana Vojvodine, posebno onima koji se bave poljoprivrednom delatnošću. To je dalja prodaja i rasprodaja Vojvodine i njenog najvrednijeg bogatstva.To je poljoprivredno zemljište kao jedino trajna vrednost, neobnovljiv i neumnoživ resurs za proizvodnju hrane i energije (bioenergija), kako za sopstvene potrebe tako i za izvoz. Ovim se na večito gubi mogućnost sticanja dobiti na delu teritorije, kako za bezbroj generacija poljoprivrednika sa tog područja tako i za društvo u celini. Ovo se ne može opravdati bilo kojom ekonomskom kalkulacijom jer je gubitak – neprocenjiv.Uz to, ovom povlašćenom prodajom zemljišta, bez tendera, aukcije i javnog nadmetanja, direktnom pogodbom sa stranim kupcem, krše se i postojeći zakoni, pre svega Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji izričito zabranjuje da strano fizičko ili pravno lice može biti vlasnik poljoprivrednog zemljišta.(Čl.1 stav 3. Zakona)

Pročitaj ceo prilog >>

Odluka Ustavnog suda i položaj Vojvodine

Postavlja se i pitanje šta se pravnim sredstvima sad može učiniti? Postoji mmišljenje, s obzirom da je odluka Ustavnog suda konačna, da se uputi tužba Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Postoji i mišljenje da se može zbog kršenja kolektivnih prava upututi i Žalba Sudu za ljudska prava u Strazburu. sva ta, ali i druga mišljenja treba da proveri pravna struka. Ako postoje te mogućnosti treba ih koristiti. To ne može da radi prilično ne jaki civilni sektor u Vojvodini. to je posao zvaničnih i Ustavom zagarontavanih vojvođanskh institucija.

Pročitaj ceo prilog >>

Odluka Ustavnog suda atak na pravo građana na autonomiju

Problem je i u vojvođanskim vlastima koji nisu ispoštovali većinsku volju građana Vojvodine i nisu ga deklarativno progasili nevalidnim na teritoriji Vojvodine. Partijskim mešetarenjem i nagodbama više marketinški nego politički nastojalo se prikazati kako se u Vojvodini stvara atmosfera velikih investicionih ciklusa i novih radnih mesta, a nezaposlenost i propadanje Vojvodine raste.

Pročitaj ceo prilog >>

Vojvođanski klub dobio novo rukovodstvo

Udruženje civilnog društva građanki i građana Vojvodine Vojvođanski klub dana 12.6.2013. godine izabralo je novo rukovodstvo na izbornoj skupštini koja je održana u Plavoj Sali Skupštine grada Novog Sada. Za novu predsednicu Vojvođanskog kluba izabrana je dr Branislava Kostić. Trenutno je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na katedri za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment, studijski modul – Inženjerstvo i menadžment medija. Sertifikovani je pregovarač u kriznim situacijama i stalni saradnik instituta za mir u Sremskim Karlovcima. Ona na ovoj funkciji nasleđuje dosadašnjeg predsednika Vojvođanskog kluba, Đorđa Subotića. Za članove Predsedništva Vojvođanskog kluba izabrani su Filip Gantar, Branislav Pemac, Dragomir Jankov, Aleksandar Samočeta, Janko Drča i Igor Besermenji. Za članove Nadzornog odbora izabrani su Jovan Grubor, Trifu Doru i Vlada Štajner. Rukovodstvo Vojvođanskog kluba bira se na mandatni period od dve (2) godine. U Novom Sadu, 13.6.2013. godine Predsedništvo Vojvođanskog... Pročitaj ceo prilog >>