Ustanoviti dan autonomnosti Vojvodine

(24. februar, 2009)   Na Govornici Vojvođanskog kluba povodom podsećanja na donošenje jedinog Ustava Vojvodine (28. februar 1974. godine), pod nazivom “JEDNOM JE VOJVODINA IMALA SVOJ USTAV”, konstatovano je da je vojvođanska autonomija – istorijska kategorija. Vojvodina je u državu Srbiju unela svoju teritoriju i organe vlasti. Autonomija Vojvodine nije nastala Ustavom iz 1974. godine. Taj ustav je samo rezultat dugotrajne, teške i mukotrpne borbe za autonomiju.   Učesnici Govornice su podsetili da je nedavno obeležen dan državnosti Srbije, kada je donet prvi, Sretenjski ustav. U tom smislu, na skupu je inicirana ideja da se ustanovi dan autonomnosti Vojvodine. Datum praznika autonomnosti Vojvodine je stvar dogovora struke, pre svih istoričara, a zatim saglasja ukupne javnosti i, najzad, politike. Dan vojvođanske autonomnosti može biti: – datum donošenja Somborske rezolucije (1932. godine) kada je prvi put istaknuta parola “Vojvodina vojvođanima”; – dan donošenja Novosadske rezolucije (takođe 1932.godine); – datum osnivanja Vojvođanskog fronta 1935. godine; – dan konstituisanja Pokrajinskog narodno-oslobodilačkog odbora 1943. godine, kada je Vojvodina već imala slobodnu teritoriju, vojvođanske udarne brigade i lokalne organe vlasti; – 28. februar kada je 1974. godine donet prvi Ustav A.P. Vojvodine.   Predsedništvo Vojvođanskog kluba razmatraće Inicijativu za obeležavanje autonomnosti Vojvodine i, ako donese Odluku, Inicijativa će biti predata Skupštini Vojvodine, koja bi trebalo i da ustanovi dan vojvođanske autonomnosti. Aktuelni Ustav ne zabranjuje autonomnoj pokrajini da ima svoj dan... Pročitaj ceo prilog >>

Vojvodina od Ustava do Statuta!

Dvadeset godina od »antibirokratske« revolucije VOJVODINA OD USTAVA DO STATUTA! Ukus prokislog jogurta. Podsećamo 5. i 6. oktobra 1988. godine završena je turneja putujućih političkih cirkusa u režiji režima koji je tada personifikala lična vlast Slobodana Miloševića! Počelo je kad je devetog jula grupa dobro uvežbanih i instrumentalizovanih građana s Kosova i Metohije, ali i drugih područja Srbije došla u Novi Sad, ultimativno tražeći promenu Ustava republike Srbije! Pod izgovorom da se problemi na Kosovu nemogu rešiti bez poništenja autonomnih pokrajina i ukidanja svih ovlašćenja autonomijama uz crkvenu ikonografiju svetaca, fotografije Slobodana Miloševića, Borisava Jovića… isticane su političke parole: »Oj Srbijo iz tri dela sad ćeš opet biti cela!«, »Rušićemo vladu u Novome Sadu, a u sredu Kosovo na redu«, »Srušićemo Ustav!«, »Spalićemo ustav!«, »Slobo – slobodo!«… Srpski populistički pokret srušio je Jugoslaviju, razbukatao nacionalističku histeriju i gurnuo Srbiju u diktaturu i bezakonje. Danas je na Kosovu proglašena nevazisnost! Takođe je vidljivo da je Vojvodina bez političkog i ustavnog subjektiviteta opustošena i opljačkana! Svedena je na ponižavajući Statut! Vojvodina je od vremena raspada Jugoslavije, stvaranja Memorandumske, Miloševićevske Srbije i od 5. oktobarske Srbije iz 2000. godine devastirana ekonomski, socijalno, politički, demografski, civilizacijski! Vojvođanska autonomija permanentno je degradirana i minorizovana zbog »hitnijih«, »viših« razloga i naročito, zbog stalno nadolazećih zahteva i »razloga« srbijanskog centralizma! »Jogurt revolucija« bila je ratna uvertira za raspad Jugoslavije. Vojvodina je uvedena u ratno kolo za ostvarivanje vekovnog sna o VELIKOJ SRBIJI! Građani Vojvodine godinama su finansirali sva Miloševićeva ratišta i gradilišta. Tako je Vojvodina od nekad razvijenog područja bivše SFRJ postala siromašan – srazmerno najsiromašniji region! Nekada je Vojvodina po razvijenosti bila odmah iza Slovenije... Pročitaj ceo prilog >>

Amandmani Vojvođanskog kluba na nacrt Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine

Amandman 1. Preambula: Prvi stav se menja i glasi: «Na osnovu istorijskog prava, istorijske tekovine i neotuđivih demokratskih prava građana i građanki Vojvodine na ostvarivanje, negovanje i zaštitu autonomije u okviru republike Srbije, na očuvanju visokog stepena demokratije i osnovnih ljudskih prava, postizanje održivog ekonomskog i socijalnog napretka i želje da žive zajedno u slobodi, pravdi i miru, istrajavajući na zajedničkim interesima i poštujući različitost kultura nacionalnih zajednica koji žive na prostoru Vojvodine”. Posle prvog stava dodati novi stav: “Autonomna pokrajina Vojvodina predstavlja sastavni deo jedinsvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora srednje Evrope”. Amandman 2. Član 1. Posle reči Vojvodina je dodati: istorijska Posle reči nastala dodati u Jugoslaviji kao rezultat antifašističke borbe i dalje stoji kao u tekstu. Posle prvog stava dodati novi stav. “Vojvodina koja se sa sopstvenim organima vlasti, kao autonomna pokrajina priključila Republici Srbiji, sa sopstvenom teritorijom koju je unela u teritoriju republike Srbije predstavlja autonomnu teritorijalnu jedinicu u Republici Srbiji”.   Amandman 3. Član 4. Dodati četvrti stav: »Političke stranke ne mogu sebi potčiniti ni jedan pokrajinski organ». Amandman 4. Član 6. U nabrajanju dodati: Jugosloveni, Vojvođani, Ukrajinci Dodati novi stav: «Autonomna pokrajina preduzima i obezbeđuje da ni jedan građanin, pripadnik bilo koje nacionalne zajednice ili konfesije ne dođe u položaj građanina drugog reda». Amandman 5. Član 11. U drugom stavu posle reči «javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač» Brisati tačku, staviti zarez i dodati: «kao i sva imovina kojom je AP Vojvodina raspolagala do stupanja na snagu Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije» (15.1. 1996. god.)   Amandman 6. Član 15. Menja se i glasi: «AP Vovodina je odgovorna za... Pročitaj ceo prilog >>

Zašto je Vojvodina prazan prostor?

Novi Sad, 9.11.2007. Umesto jedinstvene Vojvodine pet novih regiona? Vojvođanski klub (civilna organizacija građanki i građana Vojvodine) najoštrije reaguje na stavove prezentirane na Savetovanju u Beogradu (»Sava« centar, 9.11.2007.godine.) koje je organizovalo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Državna sekretarka Verica Kalanović je prezentirala projekt regionalizacije Srbije »u kojem postoje samo dva nivoa uprave, nacionalni i lokalmi, a sve ostalo je prazan prostor«. Vojvođanski klub interesuje gde je tu Vojvodina i otkad je ona prazan prostor? Evropska agencija za rekonstruciju predstavila je nacrt regionalne organiazacije zemlje u kojem nema Vojvodine (Nuc 2 po standardima Eu). Sadašnja Autonomna pokrajina Vojvodina deli se na 5 teritorija – regiona, Srem sa Južno Bačkim okrugom,(900000 stanovnika) a Banat i Bačka se dele na po dva regiona. Na savetovanju, otvarajući skup ministar Mlađan Dinkić izrazio je želju da Republička agencija direktno sprovodi plan bez konsultacija sa legitimnim organima Vojvodine i lokalne samouprave. Vojvođanski klub pita nadležne organe da li je to pokušaj primene aktuelnog Ustava Srbije u kojem je Vojvodina osnovana ovim Ustavom, (kao da do tada nije postojala), a postojeće autonomne pokrajine mogu se ukidati, a nove osnivati. Da li to znači da se ukida Autonomna Pokrajina Vojvodina i na njenoj teritoriji osniva pet manjih regiona. Vojvođanski klub podseća da se sve ovo dešava na godišnjicu proglašenja Mitrovdanskog Ustava i da je ranije upozoravao na neprihvatljivost odredbe o Vojvodini u novom Ustavu. Napominjemo da građanke i građani zbog položaja Vojvodine nisu na referendumu ni prihvatili novi Ustav. Da li se zbog toga što su pročitali namere vladajuće partiokratije i sada na ovaj način kažnjavaju, ukidanjem Pokrajine Vojvodine. Ukidanjem pokrajine građanke i građani gube... Pročitaj ceo prilog >>

Saopštenje o koncesijama

Novi Sad,8.9.2007.godine Vojvođanski klub (nevladina organizacija građana Vojvodine) ističe da je izgradnja autoputa Beograd-Požega ekstremno skupa i neisplativa investicija, a ukoliko se izgradi biće poslovni promašaj koji će plaćati generacije građana Srbije. Cilj uvršćavanja deonice koridora 10 Horgoš – Novi Sad u koncesioni aranžman Beograd – Požega je da se oko 450 miliona evra naplaćene putarine umesto u drumove Vojvodine pokloni koncesionaru. Drumski saobraćaj u Srbiji je neophodno vratiti na Koridor 10, koji predstavlja prirodne tokove i komunikacioni interes Evrope i Azije, te je prioritet izgradnja drugih traka na deonicama Horgoš- Novi Sad, Niš- Dimitrovgrad i Niš- Makedonska granica. Mreža priključnih puteva spaja sve regione Srbije sa glavnim tokom. Vojvođanski klub podržava sve legitimne organe Vojvodine i njihove predstavnike, posebno predsednika Skupštine Vojvodine, u nastojanjima da se svi detalji Ugovora Koncesionara sa Republičkom vladom stave na uvid Pokrajinskoj administraciji. Ovako se stvara opravdana sumnja da će od ovog Ugovora najveću štetu imati građani Vojvodine. Neophodno je i veće angažovanje Izvršnog veća Vojvodine kako bi Ugovor bio dostupan javnosti. Vojvođanski klub upozorava da građani Vojvodine imaju pravo da svim pravnin sredstvima štite svoju imovinu, koju su sami stvorili, a deo puta od Novog Sada do Horgoša izgrađen je vojvođanskim novcem. Vojvođanski klub smatra da bahato i osiono ponašanje Republičkog ministra za infrastrukturu koji »iz inata neće da objavi Ugovor« šteti ugledu Republičke vlade i dovodi u pitanje njen kredibilitet, jer se jedan ministar postavlja iznad vlade. Takođe je neophodno utvriti odgovornost lica koji su pristala na potpisivanje ugovora koji sadrži klauzulu »tajnosti«. U pogledu strategije finansiranja, Vojvođanski klub ukazuje da za strateške investicije Evropska unija odvaja povoljne namenske kredite –... Pročitaj ceo prilog >>