Prosperitet ili tavorenje ?

Novi Sad, 28. jul 2015.

Osvrt na lament premijera Vučića na naš preduzetnički duh i radne navike

U svom javnom nastupu od 14. jula 2015. godine premijer Vučić se, po ko zna koji put, požalio na naš nedovoljan preduzetnički

Aleksandar Vučić, Vlada Srbije

Aleksandar Vučić, Vlada Srbije

duh i k tome kao novo, dodao i naše loše radne navike. Naravno da je dobrim delom u pravu, ali je “samo” zaboravio koliko je on sam tome doprineo, i koliko on lično i vlast na čijem je čelu svakodnevno dopirnose sputavanju duha preduzetništva i razvoju radnih navika koje on podrazumeva. Njihova direktna “zasluga” je reprodukovanje države Srbije kao jedne od najcentralizovanijih država Evrope; reprodukovanje države čija je glavna sadržina rada redistribucija centralizovanih sredstava, reprodukovanje države u kojoj najveći poreski obveznici “imaju pravo” da godinama ne plaćaju porez dok se srednji i mali obveznici tim više “deru”. Takva praksa nužno ima za posledicu gušenje duha preduzetništva i stvaranje jednog uspavanog društva čiji su pogledi uprti u državu – skrbničku držvu, koja je dužna da “brine” o svemu, da zbrinjava sve. U takvoj državi nema i ne može da bude preduzetničkog duha..

Ekvilibristika na kojioj takva država opstaje je u permanentnom oduzimanju od produktivnih, preduzetnih, zarad održavanja u životu onih koji to nisu. Jedan od svežih poteza Vlade u tom pravcu je administativno prisajdinjenje uspešne “Elektrovojvodine” elektrodisribudiji Beograd koja posluje sa gubicima. Ako se produktivni kažnjavaju, a neproduktivni nagrađuju, onda je iluzorno očekivati razvoj preduzetničkog duha i pitati se zašto ga nema.

Da bi stvar bila još gora, ovakva centralizovana država koja je prigrabila sva sredstva i   moć odlučivanja, svakodnevno nam pokazuje svoju izuzetnu administrativnu neefikasnost. Državna revizorska institucija je nedavno ukazala da “država već dvadeset godina nema evidenciju niti kontorolu … nad nekretninama u svom vlasništvu”. O kakvom haosu je reč, na komičan način pokazuje podatak da je “zgrada ministarstava u Nemanjinoj, u bazu podataka upisana 31 put, dok je … zgrada Ministarstva finansija upisana 11 puta” (Dnevnik 18.6.2015.). Nedavno je Srbija stradala od grada jer se nije znalo ko je nadležan za protivgradnu odbranu.

Istini za volju, teško je menjati karakter države u kojoj su se decenijama na loša rešenja kalemila još gora. Najavljene promene Ustava i započeta javna rasprava omogućavaju da se sa tim ozbiljno započne. Suštinsko pitanje je: centralizam ili decentralizacija ? Prvo znači dalje tavorenje, drugo – prosperitet, kroz jačanje lokalne samouprave, autonomije … širenje centara odlučivanja i podsticanje preduzetništva. Kojim ćemo putem krenuti, isključivo je na nama – da ne krivimo posle Vatikan, Ameriku, vladare iz senke …

Za Vojvođanski klub
Dragomir Jankov
član Predsedništva VK