Poziv članovima i simpatizerima na razgovor: Vojvođanski klub i formiranje Vojvođanskog fronta

Poštovani članovi i prijatelji Vojvođanskog kluba, pozivamo Vas na Razgovore u Klubu, koji će se održati u četvrtak, 11. aprila, 2019. godine, od 18h, u prostorijama Nove stranke (Novi Sad, Železnička 28, III sprat).

Tema Razgovora će, u skladu sa Odlukom Predsedništva, biti „VOJVOĐANSKI KLUB I FORMIRANJE VOJVOĐANSKOG FRONTA“.

Dodatne informacije:

Vojvođanski klub je, na osnovu odluke Skupštine VK iz decembra 2017. godine i Zaključaka Savetovanja „Vojvodina i Srbija – 100 godina posle“ od juna 2018, preduzeo aktivnosti na „objedinjavanju svih vojvođanskih snaga“, o čemu je članstvo obaveštavano. To je značilo rad na okupljanju svih stranaka, nevladinih organizacija i neformalnih grupa koje prihvataju osnovne principe za koje se oduvek zalažemo.

Pod minimumom tih principa smo podrazumevali: zalaganje da Vojvodina ima Ustavom garantovanu autonomiju, što podrazumeva zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast; sopstvene prihode, ubiranje poreza na svojoj terotoriji, povraćaj izvornih resursa Vojvodine, multikulturalizam, slobodu medija, sekularnu državu…

Nevladine organizacije sa kojima sarađujemo, koje i same prihvataju ovakve principe, a članice su različitih asocijacija (Građanska Vojvodina, čiji VK nije član; Antifašistička koalicija, čiji jesmo član itsl), su prihvatile ovu našu ideju, ali su generalno smatrale da je jedino što, politički, ima smisla da pokušamo da za isti sto dovedemo autohtone vojvođanske plitičke stranke, koje nemaju centralu u BG, ili bar imaju relativno samostalno rukovodstvo u Vojvodini, pošto saradnja „naših“ NVO nikada nije bila upitna. Predsednica VK se tokom prošlog leta i jeseni, uz rad na Zborniku, bavila i ovim pitanjem.

Interno je dogovoreno da se buduća asocijacija „svevojvođanskih snaga“ nazove Vojvođanski front, u spomen na nekada postojeći pokret pod tim imenom.

Princip koji je usvojilo Predsedništvo VK je bio da Vojvođanski klub radi na približavanju različitih opcija, ali da će VK ući u novu asocijaciju:

  1. Kada sve organizacije koje žele da budu deo Vojvođanskog fronta prihvate njegove Principe,
  2. Kada ni jedna od organizacija koje žele da uđu u Vojvođanski front ne bude ni u kakvoj koaliciji sa SNS, koju percipiramo kao sinonim za sve protiv čega je VK.
  3. Kada se o pristupanju izjasni članstvo VK.

U međuvremenu su VP i LSV, čijem približavanju je pomogao i Vojvođanski klub, procenjujući da je neophodno što pre krenuti u zajedničku kampanju i delovanje, potpisale međusobni Sporazum o saradnji, koji smatraju osnovom za dalje formiranje Vojvođanskog fronta. Istini za volju, Vojvođanski klub je od strane ove dve političke stranke pozivan  da i sam potpiše Sporazum o saradnji (koji ni u čemu nije sporan) i da se time formalno stvori  Vojvođanski front. VK to nije mogao da prihvati, pre svega zbog tačke 2 u našim uslovima, tako da to nije ni iznošeno pred članstvo.

Od tada na ovamo, VK je u više navrata javno, u saopštenjima i dopisima podržao približavanje VP i LSV, uz jasnu napomenu zašto VK ne može sa njima da uđe u konačno formiranje Vojvođanskog fronta i da pozove druge, prijateljske NVO da mu pristupe.

Predstojeći Razgovori u Klubu imaju za temu upravo formiranje Vojvođanskog fronta, jer su se među našim članovima pojavili i oni koji smatraju da Vojvođanski klub „nema šta da traži“ u istoj asocijaciji sa LSV, ni pod kakvim uslovima, što (obzirom da dolazi od našeg respektabilnog člana), svakako treba prodiskutovati, kao i ostala pitanja u vezi sa Vojvođanskim frontom. Osim toga, Razgovori u Klubu treba da pomognu Predsedništvu u budućem radu, a pre svega da pomognu u daljim komunikacijama u vezi sa Vojvođanskim frontom.

Tokom Razgovora u Klubu, u četvrtak, ćemo Vam predočiti i predloge za nove članove Saveta VK, kao i tok aktivnosti na izboru novog saziva Saveta.

 

S’ poštovanjem
Dr Branislava Kostić
Predsednica Vojvođanskog kluba