Otvoreno pismo i apel ministarki Zorani Mihajlović

Novi Sad, 19. februar 2016.

OLAKO OBEĆANA BRZINA?

Gospođo Mihajlović, povodom Vaše izjave od 12. februara 2016, date u Opštinskom odboru SNS u Vršcu: „Hoćemo da se u Vojvodini bolje živi, … da je sačuvamo, ali i razvijamo, … SNS zato želi da DS bude sklonjena s vlasti u Pokrajini, da bi se Vojvodina mogla razvijati istom brzinom kao i ostali delovi Srbije, što sada nije slučaj, …“ (navedeno prema listu „Dnevnik“ od 13. februara 2016.), želimo da Vam ukažemo na nekoliko činjenica.

U pravu ste u tome da Vojvodina zaostaje čak i za Srbijom, ali ne i u tome da je potrebno samo to da DS „bude sklonjena s vlasti“ pa da Vojvodina „krene“. Vojvodina ubrzano propada od 1990-tih do danas, bez obzira na to koja partija, sa sedištem u Beogradu, je na vlasti, uključujući i SNS. Podsećamo Vas, po Ustavu Republike Srbije, utvrđena je obaveza da se najkasnije do isteka 2008. godine donese Zakon o finasiranje AP Vojvodine. Sada je 2016. Vi ste ministarka ove Vlade od 2012. godine, a ujedno ste i potpredsednica Vlade, a ovaj zakon još nije donet. Ni pre, ali ni u toku Vašeg mandata. Šta je Vašu Vladu sve ove godine sprečavalo da donese taj važan zakon?

Zatim, po Ustavu RS budžet AP Vojvodine iznosi „najmanje 7 %“ od budžeta Republike Srbije. I ovu Ustavnu obavezu Vaša vlada nije ispunila od 2012. godine, ni u jednoj godini svog dosadašnjeg mandata. Za tekuću 2016. godinu, Vaša Vlada je na ime budžeta AP Vojvodine odredila do sada najniži iznos, niži od onih za 2015, 2014, 2013 i 2012 godinu! Od 2007. godine, prema službenim podacima, budžetu AP Vojvodine, i građanima Vojvodine, Republika je uskratila 282.332.425 dinara, odnosno – preko 2 milijarde dolara! A Vi i Vaša vlada dali ste svoj ne mali „doprinos“ tome.

Vaša vlada je nedavno „u cilju racionalizacije i po evropskom modelu“ ugasila jedno od najvećih i najuspešnijih preduzeća koje je Vojvodina osnovala još pre 60 godina – „Elektrovojvodinu“, spajanjem sa manje uspešnim ili neuspešnim preduzećima u Srbiji. U Evropi je aksiom da gubitnici snose konsekvence, a uspešni se nagrađuju, a ne kažnjavaju. Sada se centralizovane Železnice Srbije restruktuiraju, suprotnim pravcem, stvaranjem četiri manja preduzeća, što zaista jeste po „evropskom modelu“ – a 18. decembra 2016. godine saopštava se u Privrednoj komori Vojvodine da mreža regionalnih pruga u Vojvodini (u koju se godinama ne ulaže) treba, opet u cilju racionalizacije, da se smanji za oko 20 – 30 %! Ranije je već ukinuto oko 20 % pruga. Kojim god pravcem da se krene – Vojvodina uvek izvuče najdeblji kraj.

Mreža Vojvođanskih pruga

Mreža Vojvođanskih pruga

Gospođo Mihajlović, mi nismo zadrti i neobjektivni. Poznato nam je da ste Vi (stvarno) doktorirali na ekonomiji, da Vam „politika“ nije prvo i jedino radno mesto, te da kao ministar, najblaže rečeno, niste među lošijima. Stoga, upućujemo Vam jedan apel, poziv. Naime, planirano ukidanje pruga bio bi novi velik udar na Vojvodinu, ekonomski i socijalni. Mogućnost korišćenja železnice bila bi definitivno ukinuta za „Tarket“ Bačka Palanka, „Hipol“, „Standard Gas“ Odžaci, „MSK“ Kikinda, fabrike šećera u Žablju, Kovačici i Crvenki, Hemijsku industriju u Elemiru i za niz drugih preduzeća kao i  velikih  poljoprivrednih skladišta i silosa. Za mnoge koji se školuju ili putuju na posao, finansijski je jedino podnošljiv prevoz vozom. Ponuda, kako je data, da „otpisane“ pruge preuzme osiromašena lokalna samouprava u Vojvodini, predstavlja nerealno, ili bar necelovito rešenje. Stoga Vas pozivamo, ako Vam je do Vojvodine iole stalo, da kao ministarka za saobraćaj i podpredsednica Vlade, preduzmete da se regionalne pruge u Vojvodini predaju na javnu upravu odgovarajućem preduzeću u APV, koje bi se organizovalo, uz sredstva potrebna makar i za minimum njegove ekonomske održivosti. Ustavni osnov za to postoji (odredba čl. 183. stav II tačka 2. Ustava). Naglašavam da u Vojvodini postoji ozbiljno kadrovsko jezgro stručnjaka i posvećenika koje bi sa voljom i velikom ambicijom prihvatili ovaj izazov, spremni i da „učine nemoguće“. Železnica je ovde nekada bila vrlo uspešna, kao i druga značajna javna preduzeća, od kojih su neka i danas veoma uspešna („Vojvodinašume„ pozitivno posluju, „Vojvodinavode„ takođe, a svoju dobru organizaciju i značaj su pokazale, između ostalog, i prilikom poplava 2014…).

Ako se ostane po starom (po onoj narodnoj „Niti glođe niti drugom daje“) železnička mreža u Vojvodini će se i dalje etapno gasiti, a koridor Beograd – Subotica biće reka bez pritoka. Ovo je i šansa za Vas, da dokažete da Vaše reči nisu samo predizborna obmana i „olako obećana brzina“.

 

Za  Vojvođanski klub
Dragomir Jankov, član Predsedništva