Odluka o počasnim članovima Vojvođanskog kluba


Na osnovu člana 5. Statuta Vojvođanskog kluba, Skupština Vojvođanskog kluba, na predlog Predsedništva, na sednici, održanoj 12. juna 2013. godine donosi

ODLUKU O POČASNIM ČLANOVIMA VOJVOĐANSKOG KLUBA

Predsedništvo Vojvođanskog kluba na 28. sednici razmatalo je inicijativu za počasne članove Vojvođanskog kluba i Skupštini predlaže da se za počasne članove proglase:

1.ŽIVAN BERISAVLjEVIĆ,

          2 JON SRBOVAN.

Obrazloženje:

1. Živan Berisavljević, pripada onom uskom krugu političara iz vremena kojeg se sa nostalgijom prisećamo «kao dobra vremena», koji, ne posustaje u modernom shvatanju politike i koji «iznenađuje» u modernim i smelim idejama u shvatanju države, politike, političke kulture, političke slobode i tolerancije.

Političke ideja Živana Berisavljevića oštro se suprotstavljaju petrificiranin političkim shvatanjima koja su u današnjoj Srbiji i Vojvodini, nažalost vladajuća i institucionalno etablirana.
Berisavljević je uvek spreman za dijalog, i valjda zbog toga otvoren za one ideje i poglede koje korespondiraju modernim shvatanjima pravnog i političkog projekta države u kojoj živimo, a koja nije po našoj meri,

Spremnost na tolerantni dijalog Berisavljevića ne «prepoznaju» ne samo ultra ekstremne i desne političke grupacije već ni oni politički «sličnomišljenici» kojima je volja za vlast i moć jedina politička motivacija i mera uspeha u životu.

Jer, politički dijalog kako ga berisavljević razume ne uslovljava obaveznu promenu «pogleda na svet», ali se zalaže za to da se obavezno čujemo, da govorimo iskreno i da se služimo argumentima.

Upravo zbog toga što o gospodinu-drugu Berisavljeviću iskusnom političkom delatniku mislimo kao o političaru «novog kova», koji je svoje političke ideje dosledno izražavao na vojvođanskim konvencijama i Vojvođanskom klubu, zalažući se za ravnopravnost Vojvodine, a protiv sveizraženijeg državnog unitarizma i centralizma. S obzirom da je Vojvođanski klub bio i sada je negovateljica razgovora i političkog pluralizma ideja, neutihnuli glas političke samosvojnosti Vojvodine predlažemo Živana Berisavljecvića za počasnog člana Vojvođanskog kluba

2. Jon Srbovan, član je Vojvođanskog kluba od samih svojih početaka. Čovek koji ima nemerljivo iskustvo u ekonomskoj, a posebno agrarnoj politici i sferi učestvovao je u neprestalnoj borbi Vojvodine protiv njene ekonomske zaostalosti, a posebno protiv ponižavajućeg položaja vojvođanskog agrara.

Inženjerski precizno i tačno identifikovao je sve mere centrlističkih vlasti koje su bile uperene protiv razvoja Vojvodine ili kočile njen napredak. U Vojvođanskom klubu je inicirao mnoge aktivnosti u vezi sa enrgetikom u Vojvodini, ekonomskoj i zemljišnoj politici i u tome aktivno sudelovao. Pripada onoj generaciji političkih radnika koja se ne miri sa nametnutim stanjem, O tome uvek smelo i precizno govori i predlaže rešenja. Jasno je identivikovao da se borba za ekonomsku samostalnost Vojvodine ne može voditi odvojeno od bitke za celokupan politički subjektivitet Vojvodine i njene ravnopravnosti sa ostatkom Srbije

Nažalost njegova energija i znanje nisu prihvaćeni u institucijama vlasti u Vojvodini u kojima se donose odluke. Ali zato jesu u Vojvođanskom klubu u kojem je bio jedan od najaktivnijih sudionika na govornicama, okruglim stolovima, razgovorima i ostalim oblicima. Zato se predlaže za počasnog člana Vojvođanskog kluba.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se odmah.

 

Skupština Vojvođanskog kluba

                                                           Predsedavajući

 Filip Gantar

 U Novom Sadu   12. juna 2013. godine.

 

Napomena: kandidati su dali pristanak