Odluka o formiranju Saveta Vojvođanskog kluba


Skupština Vojvođanskog kluba na svojoj redovnoj sednici održanoj 12.juna 2013. godine, na predlog predsednika Vojvođanskog kluba, a na osnovu člana 9. stava 2. Statuta Vojvođanskog kluba, donosi

 

ODLUKU O FORMIRANjU SAVETA VOJVOĐANSKOG KLUBA

OBRAZLOŽENjE

Savet je konsultativno savetodavni organ Vojvođanskog kluba. Predsedništvo Vojvođanskog kluba utvrđuje broj članova Saveta i imenuje članove Saveta. Članovi Saveta biraju se na mandatni period od 4 godine, koji se može ponavljati. Članovi Saveta po funkciji su osnivači Vojvođanskog kluba i svi predsednici i počasni članovi, sve dok su članovi Kluba. odnosno dok ne ustupe iz Saveta. Predsednik Saveta bira se odlukom većine prisutnih članova Saveta, na 4 godine.

Savet se sastaje po potrebi i na osnovu odluke Predsednika, a najmanje 4 puta godišnje. Sastancima Saveta po funkciji prisustvuje predsednik Vojvođanskog kluba, a po pozivu i članovi Predsedništva, odnosno drugi članovi ili prijatelji Vojvođanskog kluba, koje pozove Savet. Savet donosi zaključke koje upućuje Predsedništvu, koje je dužno da se o njima izjasni u pisanoj formi, u roku od mesec dana. Savet sve odluke i preporuke donosi glasanjem, a one su donete, ako za njih glasa većina prisutnih članova.

U Novom Sadu, 12. juna 2013.godine.

SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG KLUBA

                                                                            Predsedavajući

 

                                                                               Filip Gantar