Obraćanje Vojvođanskog kluba Savetu protesta 1od5miliona u Novom Sadu

4. mart  2019, Novi Sad, Glavni grad AP Vojvodine


Poštovani prijatelji, članovi Saveta protesta „1 od 5 miliona“ – Novi Sad,

Vojvođanski klub je podržao proteste pred održavanje prvog protesta u Novom Sadu i naši članovi i simpatizeri od početka aktivno učestvuju na njima, a u pet vojvođanskih gradova su i govorili na protestima. U tim javnim istupima, niko od njih nije ni pominjao posebne stavove Vojvođanskog kluba, već se insistiralo na onome što nas spaja – na borbi protiv aktuelnog režima i zalaganju za promenu sistema vlasti kako bismo obezbedili da nam se nikada više ne desi neki novi Vučić.

Međutim, naši članovi prestaju da se osećaju dobro na protestima. Na protestu u Novom Sadu, 1. marta 2019. godine, od dva naša člana je traženo da sklone zvanične zastave Vojvodine, jer „ne mogu biti nošene u protestnoj šetnji“.

Na istom protestu, Sergej Trifunović je svoj govor počeo rečima: „Danas slušam priču, a slušam je već godinama unazad, a to je priča o mogućem ocepljenju Vojvodine. Ako se o tome toliko priča, znači da je to u planu.“  U toku govora koji se može okarakterisati kao ratnohuškački, najavljivao je otcepljenje, umarširavanje okupacionih snaga i slično. Ono u čemu je Trifunović u pravu je činjenica da već godinama unazad svaka nedemokratska vlast i ekstremno desničarska opozicija svako zalaganje za širu autonomiju Vojvoidne proglašavaju za separatizam, a sve građane i organizacije koji se za to zalažu proglašavaju separatistima. Tako da su oni jedini koji pričaju tu priću o ocepljenju, uz Sergeja Trifunovića kao novo lice koje nastavlja tu priču.  Okarakterisati građane i organizacije koje se, u skaldu sa Ustavom, bore za širu autonomiju zvanično priznate AP Vojvodine, kao separatiste, „đubrad“ i „govna“, pretiti im kao „ocepljivačima Vojvodine“, predstavlja direktno kršenje našeg demokratskog prava da se borimo za širu i sadržajniju autonomiju Autonomne pokrajine u kojoj živimo.

Upotrebljeni rečnik, nepoznavanje novije istorije, govor mržnje i mnogo izrečenih laži, od strane Trifunovića, kao i događaji u vezi sa zvaničnim zastavama Vojvodine na protestu, primoravaju nas da Vas, kao članove Saveta protesta direktno i otvoreno pitamo:

  1. Da li organizatori Protesta „1 od 5 miliona“ – Novi Sad, sve građane i organizacije koje se zalažu za širu autonomiju Vojvodine smatraju separatistima?
  2. Da li su za Vas kao organizatore, članovi i prijatelji Vojvođanskog kluba dobrodošli na proteste?
  3. Da li su na proteste u Vojvodini dobrodošle zvanične zastave Vojvodine?
  4. Da li će se Savet protesta, koji nije nužno morao znati šta će sadržati govor Trifunovića, ograditi od govora Sergeja Trifunovića?
  5. Da li će Savet protesta uputiti izvinjenje građankama, građanima i organizacijama koje se zalažu za širu autonomiju Vojvodine, za uvrede koje im je uputio sergej Trifunović, a pre svega za kvalifikaciju da su separatisti.

Molimo Vas da nas izvestite o vašim stavovima i odlukama, kako bismo na vreme mogli doneti odluku o našem budućem odnosu prema protestima, kao i prema grupaciji stranaka i pokrete koji ih podržavaju.

 

Za    „Vojvođanski klub“
Dr Branislava Kostić, Predsednica