Kolaboracije sa okupatorom ne sme biti!

23. oktobar 2018.
Novi Sad, Glavni grad Vojvodine


Danas, 23. oktobra, trebali bismo da proslavimo Dan oslobođenja Novog Sada i time obeležimo važan datum kada su naši časni preci porazili fašizam i otvorili prostor za stvaranje slobodne Vojvodine.

Ti časni ljudi su pre 74 godine uradili svoj posao i omogućili prosperitet Novom Sadu, koji je iz rata izašao sa ogromnim žrtvama, sa jednom trećinom stanovnika manje, gotovo bez Jevreja, razoren bombardovanjima i osakaćen odmazdama.

Danas je pred nama posao koji naše generacije moraju da urade. Novi Sad 2018. godine nije oslobođen od fašizma, jer fašisti slobodno manifestuju ulicama nekadašnjeg Grada heroja. Danas više nema slobodne Vojvodine. Multinacionalna i multikonfesionalna autonomna Vojvodina se zatire i sistematski pljačka, a proklamuje čista „srpska“ Vojvodina – bez prava, dostojanstva, imovine i autonomije.

Od 1990. godine, malobrojne vojvođanske partije i pokreti pišu saopštenja, prave tribine i manifestacije u kojima naglašavaju da „fašizam neče proći“, da „fašisti neče marširati Novim Sadom“, da se Vojvodini „mora vratiti autonomija“, da „Vojvodina mora imati svoja zagarantovana Ustavna prava“. To traje već skoro tri decenije.

A fašisti i dalje marširaju Novim Sadom, prete, najavljuju poništavanje Vojvodine, čekaju nove prilike da demoliraju pekare, kuće i objekte ne-Srba, dok se vojvođanska zemlja poklanja Arapima i domaćim tajkunima, a vojvođanske institucije gase jedna po jedna.

Prijatelji,  „autonomaši“ i „republikanci“, čini se da: što se mi više borimo – Vojvodina sve više propada. Biće da u nečemu grešimo. Svi zajedno i svako na svoj način.

Zato Vojvođanski klub poziva da se prestane sa „najoštrijim osudama“ fašizacije i propadanja Vojvodine i da se to stanje zaista prekine. To nije moguće bez objedinjavanja svih vojvođanskih snaga.

Uslov svih uslova za objedinjavanje istinski vojvođanskih snaga je potpun i nedvosmislen prekid saradnje sa aktuelnim režimom, jer kolaboracije sa okupatorom ne sme biti! A, ako nekom još uvek nije jasno da je ovaj režim okupacioni, onda mu u borbi za Vojvodinu i nije mesto.

Vojvođanski klub ne zagovara i ne poziva na secesiju Vojvodine od Srbije, mada nikada ne zaboravljamo da Vojvodina nije nastala na tlu Srbije, već je u nju ušla voljom svojih predstavnika. Vojvođanski klub poziva na objedinjavanje u borbi za pravo Vojvodine na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, na raspolaganje svojim resursima, negovanje međunacionalne saradnje i ravnopravnosti, u modernoj demokratskoj Srbiji.

Zato pozovamo sve vojvođanske partije i pokrete da se  oslobode ponižavajućeg kolaboracionističkog zagrljaja vlasti i da pređu sa reči na dela. Tek tada, moći ćemo da pozovemo građane da nas slede – do konačnog oslobođenja Vojvodine.

 

Za „Vojvođanski klub“
Dr Branislava Kostić, Predsednica