Izjava Vojvođanskog kluba, sa govornice održane 18.aprila 2012. u Novom Sadu na temu: Otkup poljoprivrednog zemljišta (primer iz Novog Bečeja) – i naša agrarna politika

IZRAŽAVAMO SVOJE POŠTOVANJE I DIVLJENJE ŠEZDESETTROJICI PAORA IZ NOVOG BEČEJA KOJI SU ZDRUŽENI OTKUPILI 1.700 HEKTARA ORANICA od preduzeća BD Agro, koji su sami došli na ovu ideju i pokrenuli ovu inicijativu, koji su uspeli da se slože i udruže za svega pet-šest dana, koji su preuzeli mnogo rizika i ličnog i porodičnog odricanja i teškog rada, pod bremenom oštrih kreditnih uslova otkupa, kratkih rokova i visoke kamate od cca 7%. Izražavamo svoje poštovanje i predsedniku Opštine Novi bečej, Milivoju Miši Vrebalovu koji ih je u ovome predvodio, stavljajući se na čelo ove, u početku „nemoguće misije“, uporno otklanjajući prepreke i nalazeći rešenja, odolevajući usput kako nuđenom mitu tako i upućivanim pretnjama, nekih kojima se ovo nije sviđalo.

Konstatujemo da je nekolicina banaka u ovom poslu svojim predugim postupkom u trajanju od 46 dana (!) objektivno ometala ovu akciju. Cenimo i ulogu vlasnika BD Agro i prodavca zemlje, Đure Obradovića, koji je neuobičajeno za svet novca i kapitala pokazao iznenađujuću socijalnu odgovornost i savest, i koji je svojim strpljenjem omogućio uspeh ovog poduhvata.

Širi značaj ovog poduhvata je u tome što predstavlja PRESEDAN kojim je pokazano da jedan ciljno stvoreni KORUPTIVNI SISTEM PLJAČKAŠKE PRIVATIZACIJE, kao intersni komplot vlasnika novca, neproveravanog porekla, i dela vlasnika političke moći, u kojoj običan čovek nije imao šta da traži, – NIJE APSOLUTNO NEPOBEDIV !

Nakon pada Miloševićevog režima, izraubovana Vojvodina, bila je ekonomski „na kolenima“ – nastao je neviđeni grabež za njenim najvažnijim resursom, i ponosom, ZEMLJOM, što je urodilo stvaranjem preko noći nezapamćeno velikih poseda i od 40.000 jutara (čuveni i Gedeon Geca Dunđerski imao je 7.000 jutara zemlje, npr.). Tako se u Vojvodini umesto farmerske poljoprivrede u skladu sa vrednostima Evrope, kojoj navodno težimo, od strane države stvara tajkunska poljoprivreda, gora i od Latinoameričke latifundijske, jer na njihovim hacijendama žive porodice a ovo su bezlične površine bezličnih finansijera, sa pogubnim posledicama na socijalno i ekonomsko biće Vojvodine.

Apelujemo na Vladu i ministarstvo poljoprivrede AP Vojvodine, na Vladu i Ministarstvo poljoprivrede R. Srbije i druge, da se pojedinačni poduhvat iz Novog Bečeja, pretvori u SISTEM, da se putem Razvojne banke Vojvodine ili drugih, još i više specijalizovanijih ustanova, otvore stalne kreditne linije hipotekarnih zajmova za kupovinu zemljišta, ZA POLJOPRIVRENIKE, sa primerenim rokovima otplate i kamatama od 2-3 %, kao i da se PREISPITA UKUPNA AGRARNA POLITIKA I ISTA OD TAJKUNSKE PREUSMERI NA FARMERSKU POLJOPRIVREDU.
Posebno ukazujemo na prikrivanu činjenicu da je Republika Srbija preuzela obavezu da za nekoliko godina omogući SLOBODAN OTKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA STRANIM LICIMA, što su druge zemlje pri ulasku u EU odložile za 10 godina (Mađarska, Slovenija …), te sada traže i dodatno odlaganje, kako bi se ekonomski pripremile. Ovo je novi atak na Vojvodinu od strane političke oligarhije iz Beograda. Tražimo da se javnost upozna sa ovim i DA SE OVA PREURANJENA ODLUKA ANULIRA, kao štetna i opasna za Vojvodinu.

Predsednik
Novi Sad, 20.april 2012. Đorđe Subotić