28 GODINA POSLE JOGURTA – Pred nama je borba za Republiku Vojvodinu

28 GODINA POSLE JOGURTA – Pred nama je borba za Republiku Vojvodinu

Na današnji dan, 6. oktobra 1988. godine ujutru, Miloševićevi ljudi su ušli u Banovinu i kao okupatori, pod pretnjom sile, preuzeli vlast u Vojvodini. Time je otpočeo proces centralizacije Srbije i njene protivustavne dominacije u Predsedništvu SFRJ, što je bio okidač za raspad Jugoslavije i krvave sukobe koji su zatim usledili.