Hrtkovci – jedna priča

Svedočenje Branislave Kostić, predsednice Vojvođanskog kluba o događajima u Hrtkovcima maja i juna 1991. godine.
U pitanju je dokumentarni zapis Vojvođanskog građanskog centra.
Zahvaljujemo Jeleni Dukarić i Željku Stanetiću.