Griva – Vojvodino, Vojvodino što si tako ravna

VOJVODINO, VOJVODINO ŠTO SI TAKO RAVNA
(sa LP-a GRIVA) 1987 Jugodisk

Seoske me jure kere
i mangupi da se bijem.
Nigde žbuna, ni bandere,
nemam kuda da se skrijem.
Sevaju u noći brice.
Sustižu me psovke reske.
Hoće da mi vide lice.
Njihove sam dir`o ženske.
joj, joj, joj, joj, joj, joj,
Nigde mesta da se skrijem,
ode meni glava.
Vojvodini, Vojvodino,
Što si tako ravna?
Žalim curo što prekidam.
Džabe sada more suza.
Iz tvog sela ja sad kidam.
Sačme mi je puna guza.