Dvadeset godina Vojvođanskog kluba

VOJVOĐANSKI KLUB

(29.9.1992. god. – 29.9.2012. god.)

Vojvođanski klub je posle Nezavisnog društva novinara Vojvodine, jedna od najstarijih organizacija civilnog društva u Vojvodini. Osnovana kao nevladina organizacija, a to sa ponosom ističemo, svih ovih dvadeset godina nije postala provladina organizacija.

Osnovan za vreme ratnih konflikata u okruženju, mesec dana nakon Međunarodne mirovne konferencije u Londonu, na kojoj je jasno zatraženo da se građankama i građanima Vojvodine vrate oduzeta ustavna prava, Vojvođanski klub je u svom osnovnom pristupu imao, a to ima i danas, ideju slobode i prava.

Prava i slobode stavljamo iznad nadležnosti. Ostvarivanjem ustavnih prava i sloboda oslobađamo se i kolonijalnog odnosa koji je sve vreme prisutan prema Vojvodini. Oduzimanjem ustavnih prava zakonodavnih, sudskih i izvršnih prergativa građankama i građanima Vojvodine i njenog federalnog statusa, došli smo u situaciju da je Vojvodina od nekad najrazvijenijeg područja bivše SFRJ, po priznanju državne statistike svedena u nedovoljno razvijene regione Republike Srbije. Zaostaje za centralnim delom Srbije, nezaposlenost je iznad 27 odsto, a prosečan lični dohodak je ispod centralnog dela Srbije. To je surova  realnost i tu ne pomažu nikakvi izgovori o različitoj metodologiji izračunavanja.

Nakon svih, ovih godina vojvođansko pitanje od osam konstituenata bivše SFRJ ostalo je jedino nezavršeno, ono je  i dalje otvoreno. Vojvodina je aktuelnim ustavom države Srbije definisana kao nesuštinska autonomija, autonomija bez autonomije. Građanke i građani Vojvodine prepoznali su to i sa većinom od preko 56 odsto nisu glasali za ovaj Ustav. Pojam autonomije devastiran i prevaziđen aktuelnim ustavom i političkom praksom.

Vreme je za pokretanje inicijative za redefinisanje ustavnog položaja Vojvodine u  zajedničkoj državi Srbiji. U ime prava i sloboda Vojvođanski klub u sadejstvu sa Četvrtom vojvođanskom konvencijom definisao je drugačiji ustavni položaj Vojvodine. Ideju slobode i prava ostvarićemo  ravnopravnim odnosom Vojvodine i Srbije, a ne podređenim i kolonojalnim statusom. Dakle, Vojvodina sa punim političkim subjektivitetom, elemantima državnosti i raspolaganjem zakonodavnim, sudskim i izvršnim funkcijama, koje će biti definisane u ustavu Vojvodine. Time će prestati i dvodecenijsko ustavno nasilje i tortura koje se sprovode prema Vojvodini.

Takva Vojvodina, sa statusom republike i federalne jedinice u zajedničkoj državi sa Srbijom je ostvarenje ideje slobode.

Đorđe Subotić, predsednik Vojvođanskog kluba