Dvadeset godina od mirovne konferencije u Londonu

(19. avgust 2012.)

Na međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji, koja je održana u Londonu od 26 do 28 avgusta 1992. godine na kojoj su učestvovali generalni sekretar UN, predstavnici pet stalnih članova Saveta bezbednosti, dvanaest država Evropske zajednice, SR Jugoslavije i četiri bivše jugoslovenske republike, susednih zemalja, kao i Kanade, Japana, Turske, Saudijske arabije, OEBSa, Konferencije islamskih zemalja, Međunarodnog Crvenog krsta i drugi, usvojen je tekst iz čijeg poglavlja »Srbija i Crna Gora« citiramo:

» Svi učesnici moraju da ispune obaveze koje su preuzeli. Posebno Srbija i Crna Gora nalaze se pred jasnim izborom. One su se obavezale da će obustaviti intervenciju preko granica sa Bosnom i Hercegovinom… Da će građanima Kosova i Vojvodine vratiti sva građanska i ustavna prava i da će osigurati poštovanje građanskih prava stanovnicima Sandžaka…«

»Ukoliko Srbija i Crna Gora… zaista nameravaju da ispune ove obaveze na delu kao i na rečima, one će ponovo zauzeti dostojno mesto u međunarodnoj zajednici. Biće im omogućeno da trguju, da primaju pomoć… U suprotnom, Savet bezbednosti će biti pozvan da primeni oštre sankcije koje će voditi njihovoj potpunoj izolaciji«.