Preuzmite knjigu Dragomira Jankova: Vojvodina – propadanje jednog regiona

Sva izdanja sa liste se nalaze u .PDF formatu, što znači da je za njihovo korištenje potrebno imati instaliran Adobe Reader ili neki njemu kompatibilan čitač.
Vojvodina - degradacija jednog regionaKnjigu možete samo pročitati (klikom na link) ali i preuzeti je na svoj računar. Preuzimanje se vrši tako što se mišem dođe na željeni link, klikne desnim tasterom i odabere opcija Save As… odnosno Save Link As… (zavisno od browsera koji koristete).

Dragomir Jankov: Vojvodina – Propadanje jednog regiona, Podaci i činjenice (.PDF/Srpski)

Dragomir Jankov: Vojvodina – The Ruination of a Region, Data and Facts (.PDF/Engleski)

Dragomir Jankov: Voïvodine – La dégradation d’une région, Données et faits (.PDF/Francuski)

Dragomir Jankov : Vojvodina od Evropske regije do Balkanske provincije, bilans prethodne dekade (.PDF/Srpski)

Dragomir Jankov: Vojvodina from a European region to a Balkan province, The balance of the previous decade (.PDF/Engleski)