Saopštenje povodom Dana ustavnosti Vojvodine

Ustavom iz 1974. Vojvodina je bila definisana kao autonomija u okviru Srbije ali i kao ustavni element jugoslovenske federacije, koja je bila garant njene autonomije. Na temelju tog Ustava, Vojvodina je uživala punu zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast, što je za rezultat imalo najintenzivniji ekonomski, društveni i kulturni uspon pokrajine.