Vojvodina - degradacija jednog regiona

Preuzmite knjigu Dragomira Jankova: Vojvodina – propadanje jednog regiona

Sva izdanja sa liste se nalaze u .PDF formatu, što znači da je za njihovo korištenje potrebno imati instaliran Adobe Reader ili neki njemu kompatibilan čitač.

Knjigu možete samo pročitati (klikom na link) ali i preuzeti je na svoj računar.