20 godina od Međunarodne mirovne konferencije u Londonu – Vojvođani i dalje bez ustavnih prava!

Novi Sad, 19.8.2012.godine.

SAOPŠTENjE VOJVOĐANSKOG KLUBA

20 godina od Međunarodne mirovne konferencije u Londonu

VOJVOĐANI I DALJE BEZ USTAVNIH PRAVA!

Nastavljaju se ustavno nasilje i ustavna torturana Vojvodinom u koju se uključuo iUstavni sud Srbije

Vojvođanski klub (udruženje civilnog društva građanki i građana Vojvodine) konstatuje da i posle 20 godina od održavanja Londonske mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji građankama i građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava! Ne samo da nisu vraćena ustavna prava kako su definisana Londonskom konferencijim već su im uskraćena i prava u skladu sa aktuelnim Ustavom

Novim Ustavom Srbije ustavna prava nisu vraćena građanima Vojvodine. Građanke i građani Vojvodine su to prepoznali i takvom Ustavu i na rederendumu 2006. godine rekli su odlučno ne (56,07 odsto nije dalo podršku Ustavu)! U ustavno nasilje u torturu na građankama i građanima Vojvodine započetom «jogurt revolucijom» ustavnim amandmanima 1989. godine i ustavima 1990. i 2006. godine uključio se ustavni sud Republike Srbije, osporavanjem odredbi Zakona o nadležnostima AP Vojvodine.

Londonska morovna konferencija raspravljajući o bivšoj SFRJ konstatovala je činjenično ustavno stanje i utvrdila da su pokrajine Kosovo i Vojvodina isto kao i šest republika konstitutivni element jugoslovenskog federalizma. Danas, 20 godina kasnije sve republike su samostalno države, a Kosovo se bori za priznavanje svoje nezavisnosti. Jedino je pitanje Vojvodine ostalo ustavno nerešeno! Pitanje Vojvodine je i dalje otvoreno. Uličnom halabukom krajem osmdesetih godina ukinita su ustavna prava građanima Vojvodine. ta činjenica ozvaničena je i Ustavom iz 1990. godine. Nažalost aktuelni Ustav ostao je na izrazito centralističkom konceptu organizacije države.

Vojvođanski klub ukazuje da Zaključci Londonske konferencje u vezi sa Vojvodinom nisu ispoštovani. Građanima Vojvodine nisu vraćena ustavna prava!!! Dvadeset godina kasnije uskraćena su im i prava u skladu sa Ustavom, političkom odlukom Ustavmog suda. Svaka ozbiljna zemlja mora da poštuje međunarodne sporazime, ugovore i zaključke, a posebno ako želi da uđe u Evropsko društvo.

Klub insistira na vraćanju ustavnih prava građankama i građanima Vojvodine i ukazuje na nove istorijske okolnosti u kojima je Srbija samostalna država. Smatramo da Srbiju treba definisati kao složenu državu u kojoj će se u Vojvodini uspostaviti ustavni subjektivititet, a time će i građankama i građanima biti vraćema ustavna prava nasilno ukinita početkom devedesetih godina.

Vojvođanski klub, imajući u vidu volju građanki i građana izrečenu na ustavnom referendumu, a posebno ponižavujući odnos države prema poštovanju ustavnih obaveza (7 odsto) prema Vojvodini i odluke Ustavnog suda, poziva na jedinstvenu akciju na vraćanju ustavnih prava građanima Vojvodine i upozorava na obavezu poštovanja Londonske konferencije od strane svih subjekata koji su učestvovali u donošenju njenih zaključaka.

Poslednje je vreme da se vojvođankama i vojvođanima vrate ustavna prava u skladu sa odlukama Londonske konferencije, odnosno uspostavljanjem ustavnog subjektiviteta u Vojvodini. To podrazumeva ponovo uspostavljanje federalnog statusa Vojvodine, raspolaganje zakonodavnim, sudskim i izvršnim nadležnostima koje će biti deponovane u Ustavu Vojvodine, raspolaganjem prirodnim i radom stvorenim resursima, svojom imovinom i izvornim prihodima. Vojvođanski klub smatra da je ideja autonomije potrošena i banalizovana aktuelnim ustavom, da je ta ustavna «nesuštinska» autonomija najobičnije simuliranje vojvođanske autonomije u šta se nažalost uključio i Ustavni sud Srbije.

Vojvođanski klub smatra da je Vojvodini neophodna nova ideja, ideja slobode, a to je republika Vojvodina u Saveznoj republici Srbiji! Dakle, novi Ustav Republike Srbije, koji će se doneti na ustavotvornoj skupštini, koju neće tvoriti samo partije. potreban je građanski, a ne (više)partijski Ustav.

Poštovanje zaključaka Londonske konferncije i vraćanje ustavnih prava garađankama i građanima Vojvodine obaveza su i međunarodne zajednice i države Srbije!

Predsednik Vojvođanskog kluba

Đorđe Subotić