Vojvođanski klub za Vojvodinu kao Republiku

članak je objavljen 6. oktobra 2016. na portalu NDNV Autonomija.info


Ideali su se nekada prodavali za šaku srebrnjaka, dok se danas prodaju za oproštaj greha i mesta u organima vlasti

screenshot_1

Predsednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić ocenila je danas da je Vojvodina na suštinskoj prekretnici i da će, ako stranke koje su na vlasti realizuju svoje ciljeve, pokrajina postepeno prestati da postoji, jer će izgubiti sva svoja prava, a na kraju i sam naziv.

Kostić je u pisanoj izjavi povodom godišnjice takozvane Jogurt revolucije, kada je režim Slobodana Miloševića ušao u Banovinu i, pod pretnjom sile, preuzeo vlast u Vojvodini, navela da su se ideali nekada prodavali za šaku srebrnjaka, dok se danas prodaju za oproštaj greha i mesta u organima vlasti i upravnim odborima javnih preduzaća.

Ona je upozorila da će Vojvodina odumreti kao multietnička i multikulturalna evropska regija i da on nje neće ostati ni geografski pojam, jer će postati  “severna Srbija”.

“Zato pozivamo građane i građanke Vojvodine da ne pristanu na ovaj scenario koji je defenitivno najavljen podizanjem takozvanih ‘tradicionalnih obeležja Vojvodine’. Vreme je da uzmemo svoju sudbinu i sudbinu Vojvodine u svoje ruke”, poručila je predsednica Vojvođanskog kluba.

Ona je ocenila i da u novom Ustavu Srbije Vojvodina treba da dobije jasno definisan položaj, sa pripadajućom zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, pravom na samostalno ubiranje poreza na svojoj teritoriji, pravom na raspolaganje svojim resursima uključujući i pravo na povraćaj “resursa koji su oteti”, pravom na uređivanje svojih odnosa na osnovu principa zajedništva svih etničkih grupa, bez isticanja većinske nacije u odnosu na manjine.

“U ovom momentu jedino Ustavom definisana pozicija Republike Vojvodine u federalnoj Srbiji to omogućava. Pozicija Vojvodine kao ravnopravne u Srbiji i sa Srbijom. Pozicija u kojoj je Vojvodina u Srbiji, ali ne pod Srbijom”, dodala je Kostić.