Vojvođanska omladina u borbi protiv fašizma

Vojvođanska mladost se suprotstavila fašizmu…

(ako želite da pogledate fotografiju u punoj rezoluciji, kliknite na nju)

Sima Relić, prvi komandant Fruškogorskog odreda

Sima Relić, prvi komandant Fruškogorskog odreda

Skojevci iz Krčedina

Skojevci iz Krčedina

Antifašistička omladina, Platičevo 1942.

Antifašistička omladina, Platičevo 1942.

Skojevci iz Golubinaca, juli 1942

Skojevci iz Golubinaca, juli 1942