Multikulturalizam za početnike u osnovnim crtama

Rad koji je Prof. dr Duško Radosavljević izložio 15. juna 2016. na Govornici Vojvođanskog kluba „Multikulturalna Vojvodina danas“, održane 15. juna 2016 godine, u Skupštini AP Vojvodine, u Novom Sadu.

Vojvođanska tolerancija – istinska odbrana interesa Vojvodine

Kompletan tekst autorizovanog intervjua koji je gospodin Živan Berisavljević, predsednik političkog veća IV Vojvođanske konvencije, dao novinarki Gordani Nonin, za dnevni list „Danas“ (u listu od 20. aprila 2016. godine objavljen je samo deo intervjua)

Antifašistička Vojvodina u Srbiji – zemlji koja je izjednačila Fašizam i Antifašizam

Dr Branislava Kostić

Kuda će nas to odvesti? Čini se da su najverovatnija dva scenarija. Jedan podrazumeva izgradnju države Srbije kao istinski demokratskog društva socijalne pravde i uslova za nesmetan i slobodan ekonomski, politički i socijalni razvoj, uz maksimalno poštovanje kulturne, ekonomske i političke specifičnosti multinacionalne Vojvodine, te njenog prava na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast na svojoj teritoriji, uz poštovanje zajedničkih, ustavom definisanih interesa i opredeljenja države Srbije. Drugi scenario se zasniva na daljem produbljivanju nerazumevanja, uz sistematsko gušenje autonomije Vojvodine i njenih nadležnosti. U slučaju tog scenarija, moguće je pretpostaviti da se zahtevi za povećanim stepenom samostalnosti Vojvodine u odnosu na Srbiju neće zaustaviti na zahtevu za status Vojvodine Republike u federalnoj Srbiji.

Vojvodina – granice: Kako je Beograd 1945. dobio Zemun kao rođendanski poklon

…Ovim je Vojvodina, kao autonomija, odlukom svoje skupštine unela svoju teritoriju u Srbiju, što je Srbija na svoj način prihvatila 1.septembra 1945. Godine, Srbija je, vrlo, vrlo brzo, u doba kada je bilo i prečih egzistencijalnih potreba, već sledećeg meseca donela zakon kojim se ta teritorija, bez pitanja a kamo li saglasnosti Skupštine Vojvodine, umanjuje na račun grada Beograda, odnosno Centralne Srbije….

(Dragomir Jankov)