Janja Beč: Bez Vojvodine Republike, mi smo hor prosjaka

Zašto smo pristali na to, zašto se nismo borili protiv toga? Zato što umemo da radimo, a ne umemo sa nasiljem da pljačkamo i osvajamo. Mi nismo glupi, mi samo nismo mogli da sanjamo toliku brutalnost, okrutnost i surovost, i toliku glad. Nikad dosta stanova, nikad dosta para, nikad dosta ičega. Naše su ruke umorne od pljačke, umorne su od davanja, umorne su od neznanja. Umorni smo od oligarhijske elite, koja jednim potpisom može sve da uništi što su generacije stvarale. Mi imamo pravo da na to ne pristanemo i da se borimo.

Poslednji pozdrav profesoru Stepanovu

Umro je Radivoj Stepanov.

Bio je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Po obrazovanju pravnik, po vokaciji sociolog politike. Napisao je dvadesetak udžbenika iz oblasti prava, sociologije i politike, objavio preko stotinu teorijskih radova u različitim stručnim časopisima. Univerzitetska karijera bila je njegova strast, kao i sam novosadski Univerzitet.

Dragomir Jankov: Novi udar na Vojvodinu

Izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Šta se želi sada provući za ove dve nedelje žege? Pre svega novi institut: pravo prvenstva zakupa, kojim treba zakonom omogućiti, odnosno legalizovati da se stranom investitoru, bez javnog poziva, konkurencije i odabira, direktnom pogodbom da u dugoročni zakup na 30 godina 30 odsto državnog poljoprivrednog zemljišta u jednoj opštini. Naime, u svakoj lokalnoj samoupravi “ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je predviđena za davanje u zakup se umanjuje“ za navedenih 30 odsto. Investitor u svakoj može biti samo jedan. Odluku o “prihvatu” ponude donosi “Komisija” koju obrazuje nadležni ministar, formalnu odluku o zakupu donosi “u roku od pet dana” lokalna samouprava a ako ona to ne učini odluku donosi ministar. Ako u obrazloženju izmena zakona potražite odgovor, zašto npr. 30 a ne 15 odsto zemljišta, zašto na 30 a ne na 15 godina, zašto samo jedan investitor i dr. bićete iznenađeni. Za ovu odredbu – čl. 7, najvažniju u Zakonu, obrazloženje nije dato!

Prosperitet ili tavorenje ?

[…] Ekvilibristika na kojioj takva država opstaje je u permanentnom oduzimanju od produktivnih, preduzetnih, zarad održavanja u životu onih koji to nisu. Jedan od svežih poteza Vlade u tom pravcu je administativno prisajdinjenje uspešne “Elektrovojvodine” elektrodisribudiji Beograd koja posluje sa gubicima. Ako se produktivni kažnjavaju, a neproduktivni nagrađuju, onda je iluzorno očekivati razvoj preduzetničkog duha i pitati se zašto ga nema.

Da bi stvar bila još gora, ovakva centralizovana država koja je prigrabila sva sredstva i moć odlučivanja, svakodnevno nam pokazuje svoju izuzetnu administrativnu neefikasnost. Državna revizorska institucija je nedavno ukazala da “država već dvadeset godina nema evidenciju niti kontorolu … nad nekretninama u svom vlasništvu”. O kakvom haosu je reč, na komičan način pokazuje podatak da je “zgrada ministarstava u Nemanjinoj, u bazu podataka upisana 31 put, dok je … zgrada Ministarstva finansija upisana 11 puta” (Dnevnik 18.6.2015.). Nedavno je Srbija stradala od grada jer se nije znalo ko je nadležan za protivgradnu odbranu. […]