Aktuelne informacije o radu kluba

Aktuelne informacije o radu kluba

Predlog za zastavu Vojvodine, autor grafički dizajner Vladan Pavlović

Predlog za zastavu Vojvodine, autor grafički dizajner Vladan Pavlović

Na sinoć održanom zajedničkom sastanku Predsedništva i saveta Vojvođanskog kluba doneto je nekoliko odluka, o kojima članstvo treba da bude obavešteno:

 1. Odlučeno je da se aktivira Redakcija Zbornika „Vojvodina i Srbija – sto godina posle“, čime zvanično počinjeno sa pripremom Zbornika, koji teba da izađe iz štampe do kraja avgusta. Promocija Zbornika je planirana za jesen, u nekoliko gradova Vojvodine, s tim da završna promocija bude održana u Novom Sadu, krajem novembra 2018. U vezi sa promocijama očekujemo Vaše konkretne predloge, ideje i pomoć.
 2. Predsedništvo je, jednoglasnom odlukom,  na osnovu predloga iznetih na Skupštini i Predsedništvu, imenovalo nove članove Saveta Vojvođanskog kluba, istaknute javne ličnosti i dugogodišnje aktiviste Vojvođanskog kluba: prof. dr Duško Radosavljević, Janko Drča, prof. dr Janja Bec- Neumann, Petar Nešković.  U narednom periodu, Predsedništvo će imenovati još najmanje tri nova člana Saveta Kluba, kako bi Savet Kluba, nakon smrti svojih istaknutih članova, nastavio da radi u punom sastavu. Doneta je odluka da se nešto ranije pokrene izbor rukovodstva Saveta (juli 2018, umesto oktobar 2018.), kako bi se novi saziv Saveta direktno uključio u aktivnosti koje nam predstoje.
 3. Sa zadovoljstvom konstatujemo da su u Vojvođanski klub primljena dva nova člana – omladinski aktivista, novinar i naš politički saborac Lazar Čovs (1992) iz Novog Sada i Robert Šefer (1959), diplomirani inženjer agronomije, koji  sarađuje sa Klubom još od izdavanja knjige Dragomira jankova „Vojvodina – propadanje jednog regiona“. Čestitam obojici novih članova, ali i Klubu na sjajnim ljudima koji su nam se priključili.
 4. Doneta je odluka da Vojvođanski klub, zajedno sa drugim prijateljskim organizacijama,  održavanjem skupa čiji je radni naziv „31. juli – PRAZNIK SVIH VOJVOĐANA“, obeleži održavanje Skupštine izaslanika naroda Vojvodine (Srba, Mađara, Hrvata, Slovaka, Rumuna, Rusina, Jevreja) koja je donela odluku o konstituisanju Vojvodine u autonomnu pokrajinu, a zatim i odluku da se  Vojvodina kao autonomna pokrajina priključi Srbiji. Predlog da se 31. juli slavi kao antifašistički praznik svih Vojvođana, dan kada je Autonomna pokrajina Vojvodina konstituisana kao politički subjektivitet, odbijena je na zasedanju Skupštine APV.

U Novom Sadu, Glavnom gradu Vojvodine, 26. juna 2018.

Konstituisanje Saveta

U skladu sa Odlukom Redovne Skupštine Vojvođanskog kluba (juni 2013),  Predsedništvo Vojvođanskog kluba je donelo Odluku o  konstituisanju Saveta Vojvođanskog kluba i izabralo članove Saveta.

Proces konstituisanja Saveta Vojvođanskog kluba je završen 30. oktobra 2014. godine  i Savet je počeo sa radom.

Članovi Saveta Vojvođanskog kluba:

 1. Đorđe Bugarin – predsednik Saveta Vojvođanskog kluba
 2. Stanimir Lazić, osnivač, bivši predsednik, počasni član VK
 3. Veselin Lazić, osnivač, počasni član VK
 4. akademik prof. dr Miloš Tešić, osnivač VK
 5. prof. dr Martinov Milan, osnivač VK
 6. prof. dr Šetrajčić Jovan, osnivač VK
 7. prof. dr Gvozdenac Dušan, osnivač VK
 8. Živan Berisavljević, počasni član VK
 9. Jon Srbovan, počasni član VK
 10. Slobodan Budakov, počasni član VK
 11. akademik prof. dr Julijan Tamaš
 12. prof. dr Boško Kovačević
 13. prof. dr Bačlić Branislav
 14. Boško Krunić
 15. Vladislav Bata Radaković
 16. Adam Svetlik
 17. Dimitrije Boarov