Rođendanska čestitka za 22. rođendan Vojvođanskog kluba

29. septembra 2014.

Poštovani članovi Vojvođanskog kluba,

na današnji dan, pre 22 godine, osnovan je „Vojvođanski klub“. Kao što reče nekolicina prijatelja „Vojvođanskog kluba“, koji su nam još noćas na Fejsbuku čestitali rođendan: „Čestitajmo sebi na upornosti, istrajnosti i nepokolebljivosti“. Dvadesetdrugi rođendan Kluba dočekujemo brojniji, sa više mladih obrazovanih ljudi, u svojim prostorijama, ali u Vojvodini koja se još uvek bori za svoja ustavna prava, u Vojvodini koja je osiromašena i ponižena, okovana važećim Ustavom i ponižavajućim Statutom. Stoga je umesno pitati: da li smo mogli više? Mada je sigurno da jesmo, sigurno je i to da smo kao nevladina organizacija učinili sve što smo znali i umeli da doprinesemo opstanku ideje autonomije Vojvodine, u dugom periodu kada smo bili svesni da smo ostali kao gotovo jedini „čuvari vatre“ (konstatacija Gospodina Stanimira Lazića na proslavi 20 godina Kluba). Danas, naš zadatak nije više samo opstanak ideje, već i njeno širenje izvan kruga članova i simpatizera „Vojvođanskog kluba“. Jedan od najozbiljnijih zadataka je nastojanje da ideja o zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti kao minimumu autonomije Vojvodine uđe u dokumenta i praksu svih relevantnih stranaka građanske opcije u Vojvodini. Taj proces je od početka skopčan sa sporadičnim nerazumevanjima i otporima manjeg dela našeg članstva, što je i razumljivo i očekivano. S druge strane, ako želimo da naše ideje budu ostvarene, moramo sarađivati sa onima koji nešto znače na političkoj sceni Vojvodine, uporno i uporno nastojeći da – korak po korak, doprinesemo stvaranju što većeg broja relevantnih političkih subjekata koji će se zalagati za prava Vojvodine. Nedavno usvajanje Deklaracije o potrebi izmena Ustava, predstavlja jedan od koraka koji ulivaju nadu da to nije uzaludan posao. Na tom putu, neki tradicionalni partneri su se (privremeno) udaljili od nas, a neki su prišli bliže. Činimo sve što je prikladno da se politički subjekti koji su se tradicionalno zalagali za prava Vojvodine, kao i oni koji pokazuju spremnost da to u budućnosti čine, nađu na okupu.

Paralelno sa tim, ulažemo ozbiljne napore da, kroz koordiniran rad i zajedničke akcije, direktno podržimo političke opcije koje se otvoreno zalažu za Vojvodinu Republiku u federalnoj Srbiji. Posebno blisko sarađujemo sa Vojvođanskom partijom, koja je za sada jedina politička stranka koja se otvoreno zalaže za ideje koje su istovetne našima. Nadamo se i uvereni smo da će ta saradnja u budućnosti dati ozbiljne rezultate, pre svega kroz uspostavljanje VP kao parlamentarne stranke.

Zbog širenja delovanja Kluba na nove punktove, značajan deo naše komunikacije je usmeren na Internet. Nažalost, to znači da deo našeg članstva nije u stalnoj komunikaciji ni sa Klubom, ni sa akcijama koje preduzimamo. Nažalost, ne možemo se vraćati na nekadašnju komunikaciju klasičnom poštom, jer savremena komunikacija podrazumeva brzo reagovanje, razmenu mišljenja i stalnu koordinaciju.

Zato Vas molim da što pre otvorite svoju mejl adresu i da nam je dostavite (ovo pismo je upućeno samo članovima i simpatizerima sa kojima nemamo mejl komunikaciju, bilo zato što nemaju mejl, bilo zato što mi imamo njihovu netačnu mejl adresu). Takođe Vas molim da (ako Vi, ili neko Vama blizak, imate bar osnovna znanja o Internet komunikaciji) otvorite svoj profil na Fejsbuku, gde imamo između 1.600 i 2.000 prijatelja i sledbenika (broj varira, jer često „čistimo“ skup od onih koji su pod lažnim imenima ubačeni među njih). Time bismo se približili jedni drugima, a članovi i simpatizeri koji su do sada bili izvan direktne komunikacije bi mogli u bilo kom momenmtu da iznesu svoj stav, predlog i da time koriguju rad Kluba, predsednice i Predsedništva. Mejl adresu koju otvorite javite nam na naš mejl koji je naveden na kraju ovog teksta, da bismo Vas o svemu ostalom obaveštavali mejlom, kao i ostale članove Kluba.

Na kraju ove dugačke rođendanske čestitke, pozivam Vas da dođete na dve naše predstojeće manifestacije, koje smatramo posebno važnima:

  1. Prva je Govornica na temu PRIVREDNA SITUACIJA U VOJVODINI U PRVOJ POLOVINI 2014. GODINE, koju Vojvođanski klub organizuje u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, zahvaljujući između ostalog gospodinu Aleksandru Svetliku, koji je puno uradio na revitalizaciji naše komunikacije sa Komorom. Ova govornica će se održati u Sali 1. Skupštine APV, 3. oktobra 2014. godine (petak), od 12 sati. Govornik, koji će prezentovati rezultate vojvođanske privrede u prvoj polovini ove godine, će biti gospodin Ratko Filipović, predsednik Privredne komore Vojvodine, a kao Gost Govornice je pozvan gospodin Miroslav Vasin, Pokrajinski sekretar za za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
  2. Druga manifestacija je ŠETNJA ZA VOJVODINU, koju ćemo, kao i prošle godine održati 5. oktobra 2014 godine. Vojvođanska partija i Vojvođanski klub organizuju 5. oktobra 2014. godine (nedelja) građansku „Šetnju za Vojvodinu“ povodom godišnjice „Jogurt revolucije“ u Novom Sadu.

Cilj okupljanja i same šetnje je izražavanje dubokog neslaganja sa stanjem u našem društvu, a posebno sa Ustavnim položajem Vojvodine i njenim stalnim siromašenjem, dok joj se svakodnevno urušava i trajno zatire svaki subjektivitet, a Vojvodina svodi na političku, ekonomsku i kluturnu karikaturu same sebe.

Okupljanje učesnika „Šetnje za Vojvodinu“ je predviđeno u Dunavskoj ulici, ispred muzeja Vojvodine od 11h do 11:45h.

Nakon šetnje kroz centar Grada, na platou ispred zgrade Banovine, na Bulevaru Mihajla Pupina, učesnicima Šetnje će se obratiti dr Branislava Kostić – Predsednica Vojvođanskog kluba. dr Miroslav Miša Ilić – Predsednik političkog saveta Vojvođanske partije i Aleksandar Odžić – Predsednik Vojvođanske partije.

Organizatori „Šetnje za Vojvodinu“ su upitili javni poziv organizacijama, ali i građanima i građankama koji žive u Vojvodini i vole je, bez obzira na to za koju stranku obično glasaju, da se kao Vojvođani pridruže Šetnji i daju svoj doprinos javnom izražavanju stava o nedopustivo lošem stanju u kojem se trenutno nalazi Vojvodina i svi njeni građani.

O svim detaljima ćemo se dogovoriti na predstojećoj Govornici u petak i kroz mejl-komunikaciju.

Do data, puno pozdrava, dobro zdravlje i prijatan dan

 

Dr Branislava Kostić,

Predsednica Vojvođanskog kluba