Press presek: Branislava kostić (VK) i Jovan Palalić (SNP)

Novi Sad, TV Kanal 9, 5. juni 2015.

U emisiji „Press presek“ novosadske TV Kanal 9, 5. juna su gosti bili Branislava Kostić, predsednica Vojvođanskog kluba i Jovan Palalić, generalni sekretar novoformirane Srpske narodne partije. Tema emisija je bila „Vojvođanske perspektive“: