Predsedništvo Vojvođanskog kluba


Predsedništvo Vojvođanskog kluba čine:

dr Branislava Kostić (predsednica)

prof. dr Milivoj Bešlin

Lidija Stevanović

Borislava Dejanović

Veljko Milić

doc. dr Radivoje Jovović

Gordana Nonin

Dragomir Jankov

Filip Gantar