Predlog Vojvođanskih principa

VOJVOĐANSKI PRINCIPI

 1. Aktivno zalaganje i borba za donošenje novog Ustava Republike Srbije, kojim bi na kvalitetan i dostojanstven način bio rešen položaj Vojvodine.
 2. Zalaganje za unapređenje položaja Vojvodine u Srbiji, pri čemu se kao minimum političkih zahteva prihvata:
 3. autonomna vojvođanska zakonodavna, izvršna i sudska vlast;
 4. uspostavljanje poreske uprave za Vojvodinu i pravo Vojvodine da samostalno ubira poreze na svojoj teritoriji i prosleđuje dogovoreni procenat republičkom budžetu;
 5. pravo Vojvodine da na samosvojan način uredi oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, socijalne zaštite i ekonomskog razvoja, uz poštovanja zakonskog minimuma iz rešenja na nivou Republike.
 6. Zalaganje za unapređenje ljudskih, građanskih i manjinskih prava i sloboda, pri čemu se kao minimum političkih zahteva prihvata:
 7. obaveza zaštite i poštovanja dostignutog nivoa ljudskih, građanskih i manjinskih prava i sloboda; obaveza razvoja ljudskih, građanskih i manjinskih prava i sloboda u skladu sa potrebama višenacionalne multikulturalne Vojvodine i principa Evropske unije; ravnopravno korišćenje latiničnog i ćiriličnog pisma u javnoj komunikaciji, uključujući i komunikaciju sa javnim službama, u medijima, obrazovanju, kulturi i poslovnim komunikacijama;
 8. beskompromisno zalaganje za jasnu odvojenost crkve i države ne samo u zakonskoj regulativi, već i u praksi, uz poštovanje principa da su sve religije ravnopravne, osim onih koje su netolerantne prema drugim religijama, nacijama i osobama drugačijeg opredeljenja;
 9. aktivnu zaštitu građana i institucija Vojvodine od svih organizacija, formalnih i neformalnih grupa koje svesno i planski rade na uništavanju Vojvodine kao moderne multinacionalne, multikulturne, multikonfesionalne, evropske, dostojanstvene i tolerantne regije.
 10. Nedopustivost ispoljavanja netrpeljivosti, diskriminacije, stigmatizacije i/ili isključivosti u pogledu rasne, verske, nacionalne, polne ili druge pripadnosti, kao i u pogledu seksualnog opredeljenja, fizičkih karakteristika, ideoloških stavova i sličnno;   obaveza je svih političkih subjekata da na ovakvu praksu i primere uvek javno reaguju jasno izražavajući svoj stav.
 11. Zalaganje za priključenje Evropskoj Uniji, za poštovanje evropskih vrednosti i principa u svim oblastima.
 12. Prihvatanje nenasilne komunikacije i nenasilne borbe za razvoj i prosperitet Vojvodine i Srbije.

Mi, potpisnici VOJVOĐANSKIH PRINCIPA se obavezujemo da nećemo ući u izbornu, niti u post-izbornu koaliciju ni sa jednom strankom koja ne poštuje ovde navedene principe.

Za Vojvođanski klub,

Predsednica Vojvođanskog kluba

dr Branislava Kostić