Počasni članovi Vojvođanskog kluba

26. juli 2011., agroplus.rs

 

Skupština Vojvođanskog kluba, na sednici održanoj 30. juna 2011. godine, proglasila je počasne članove Kluba koji je osnovan 29.09.1992: Slobodan Budakov, Slobodan Jovanović, dr Veselin Lazić i Stanimir Lazić.

Za svakog počasnog člana Kluba dato je obrazloženje:

Publicista Slobodan Budakov

Član je Kluba od osnivanja, dugogodišnji član Predsedništva. Bio je glavni i odgovorni urednik Glasnika Vojvođanskog kluba, koji je gotovo bez para i unapred obezbeđenih sredstava izlazio u kontinuitetu 6 godina, kojom prilikom je izdato 83 broja, što je poseban podvig. Bio je urednik i drugih važnih publikacija Kluba i autor značajnih dokumenata političkog karaktera koje je Klub donosio samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama. Nemerljiv je njegov doprinos u radu sve tri Vojvođanske konvencije, a posebno Drugoj i Trećoj. Značajan je njegov angažman i  doprinos u borbi za politički subjektivitet Vojvodine u Srbiji.

Svojim angažmanom bitno je doprineo afirmaciji Vojvođanskog kluba kao udruženja civilnog društva, posebno kroz govornice, okrugle stolove i razgovore u Klubu. Svojom analitičnošću, uvek novim dobrim predlozima i ukazivanjima na bitne i aktuelne teme i polja rada Kluba, svojim  smislom za sintezu i zaključivanje, kojim je mnogim našim skupovima davao efikasnu završnicu, znatno je doprinosio kvalitetu u radu Kluba kao i njegovoj  respektabilnosti  i ugledu.

Počasni članovi Vojvođanskog kluba; s leva: mr Stanimir Lazić, dr Veselin Lazić, arhitekta Slobodan Jovanović i sedi publicista Slobodan Budakov

Počasni članovi Vojvođanskog kluba; s leva: mr Stanimir Lazić, dr Veselin Lazić, arhitekta Slobodan Jovanović i sedi publicista Slobodan Budakov

 

Arhitekta Slobodan Jovanović

Jedan je od osnivača Vojvođanskog kluba, dugogodišnji član Predsedništva, bio je potpredsednik, sekretar i predsednik Kluba. Uređivao je  Glasnik i druge publikacije Vojvođanskog kluba.

On je, taj koji je bio u neposrednim kontaktima sa štamparijama i štamparima, koji je u finansijskoj oskudici ponekad i mađioničarski obezbeđivao blagovremeni izlazak lista ili publikacije. U isto vreme bio je spreman i sposoban da sa lakoćom i u kratkom roku napiše potreban uvodnik i dr. tekst. Svojim angažovanjem na susretima sa stvaraocima, govornicama, okruglim stolovima i drugim oblcima rada, značajno je doprineo afirmaciji Vojvođanskog kluba kao udruženja civilnog društva. Značajan je njegov doprinos u radu prve dve vojvođanske konvencije. U periodu posle 2000. godine zajedno sa drugim članovima Kluba sačuvao je Vojvođanski klub, te on i danas postoji ulazeći u devetnaestu godinu rada. Pomagao je i pomaže rad Kluba i svojim angažovanjem i smislom za vođenje  finansijskih i administrativnh poslova, koji  nas nužno prate,  naoko lakim poslovima koji su u suštini veliki teret i kojih se malo ko prihvata.

Profesor dr Veselin Lazić

Inicijator je osnivanja Vojvođanskog kluba kao udruženja svih Vojvođanki i Vojvođana i bio je jedan je od njegovih osnivača, član Predsedništva i njegov potpredsednik.

Zahvaljujući svom smislu da u tekućem vremenu oseti i proceni šta je potrebno i moguće kao trajno, zahvaljujući tom duhu osnivača, utemeljitelja, Vojvođanski klub je i začet, kao što je zahvaljujući njemu začeto i postoji Vojvođansko društvo za železnicu, začeta i deluje organizacija poljoprivrenika, a nadasve PČES-a kojoj se prevashodno posvetio. To je nas u Vojvođanskom klubu odvojilo od njega, ali samo u smislu organizacija u kojima delujemo, dok nas povezuje jedno, Vojvodina, briga i ljubav prema njoj.  Delujući u Klubu i drugde, dao je nemerljiv doprinos očuvanju tradicijskih, kulturno istorijskih vrednosti svih vojvođanskih naroda i nacija.

Mr Stanimir Lazić

Prvi predsednik Vojvođanskog kluba, jedan od njegovih osnivača dao je značajan doprinos u borbi za afirmaciju političkog subjektiviteta Vojvodine, očuvanje njenog višenacionalnog i višekonfesionalnog karaktera. Nemerljiv je njegov doprinos u pokušajima za objedinjavanje političke scene Vojvodine kroz Manifest za savrenenu autonomiju, Predlog za promenu ustavnog položaja Vojvodine i druge mnogobrojne inicijative.

U dugom periodu svog delovanja stvorio je čvrste temelje Vojvođanskog kluba kao nevladinog udruženja građanki i građana svih nacionalnih zajednica. Svojom ličnošću koju karakteriše poštenje, izuzetna, skoro neviđena vrednoća, istrajnost i temeljnost, smirenost i tolerancija, pred nama i drugima, posebno van Vojvodine, predstavljao je i simbolizovao one najbolje strane mentaliteta i kulture vojvođanskog čoveka.

 

Predsednik Vojvođanskog kluba

Đorđe Subotić

Napomene

  • Pošto sam bio član Novosadskog kluba, zapitah se: zašto se ne bi osnovao Vojvođanski klub. U toj ideji zdušno su me podržali: mr Stanimir Lazić i arhitekta Slobodan Jovanović. Klub je osnovan 29.09.1992. godine u restoranu „Oaza“ koji se nalazi u okviru staračkog doma na Limanu.
  • U ono „vuneno vreme“ bilo je pitanje na koju adresu da se registruje Vojvođanski klub? Predložio sam, što je i prihvaćeno, da to bude adresa stana moje porodice – Veljka Petrovića…

A gde da se održavaju sastanci Izvršnog odbora Kluba – svakog poenedeljka? Predložio sam, što je i ostvareno – u mom kabinetu na Poljoprivrednom fakultetu. To je bio razlog da se na fakultetu govorilo da je moj kabinet autonomaško leglo.

 

Veselin Lazić

Novi Sad, 26.07.2011.