Nadzorni odbor Vojvođanskog kluba

Izabrani članovi Nadzornog odbora

Na Skupštini Vojvođanskog kluba održanoj 18. juna 2015. godine za članove Nadzornog odbora VK su izabrani:

Katica Bengin, Aleksandar Samočeta i Miroslav Odžić.


Na Skupštini Vojvođanskog kluba održanoj 12. juna 2013. godine za članove Nadzornog odbora VK su izabrani:

Jovan Grubor (u međuvremenu preminuo), Trifu Doru i Vladimir Štajner.