Konstituisanje Saveta

U skladu sa Odlukom Redovne Skupštine Vojvođanskog kluba (juni 2013),  Predsedništvo Vojvođanskog kluba je donelo Odluku o  konstituisanju Saveta Vojvođanskog kluba i izabralo članove Saveta.

Proces konstituisanja Saveta Vojvođanskog kluba je završen 30. oktobra 2014. godine  i Savet je počeo sa radom.

Članovi Saveta Vojvođanskog kluba:

 1. Đorđe Bugarin – predsednik Saveta Vojvođanskog kluba
 2. Stanimir Lazić, osnivač, bivši predsednik, počasni član VK
 3. Veselin Lazić, osnivač, počasni član VK
 4. akademik prof. dr Miloš Tešić, osnivač VK
 5. prof. dr Martinov Milan, osnivač VK
 6. prof. dr Šetrajčić Jovan, osnivač VK
 7. prof. dr Gvozdenac Dušan, osnivač VK
 8. Živan Berisavljević, počasni član VK
 9. Jon Srbovan, počasni član VK
 10. Slobodan Budakov, počasni član VK
 11. akademik prof. dr Julijan Tamaš
 12. prof. dr Boško Kovačević
 13. prof. dr Bačlić Branislav
 14. Boško Krunić
 15. Vladislav Bata Radaković
 16. Adam Svetlik
 17. Dimitrije Boarov