Izjava Vojvođanskog kluba – Prodaja Vojvođanske zemlje kupcu iz UAR

I Z J A V A

Vojvođanskog kluba sa Govornice održane 21.januara 2013.godine u Novom Sadu

 

PRODAJA VOJVOĐANSKE ZEMLJE KUPCU IZ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

 1. Vojvođanski klub smatra da je prodaja poljoprivrednog zemljišta koje koriste poljoprivredna preduzeća u AP Vojvodini stranom kupcu NEZAKONITA i višestruko ŠTETNA. Suprotna je interesima svih građana Vojvodine, posebno onima koji se bave poljoprivrednom delatnošću. To je dalja prodaja i rasprodaja Vojvodine i njenog najvrednijeg bogatstva.To je poljoprivredno zemljište kao jedino trajna vrednost, neobnovljiv i neumnoživ resurs za proizvodnju hrane i energije (bioenergija), kako za sopstvene potrebe tako i za izvoz. Ovim se na večito gubi mogućnost sticanja dobiti na delu teritorije, kako za bezbroj generacija poljoprivrednika sa tog područja tako i za društvo u celini. Ovo se ne može opravdati bilo kojom ekonomskom kalkulacijom jer je gubitak – neprocenjiv.Uz to, ovom povlašćenom prodajom zemljišta, bez tendera, aukcije i javnog nadmetanja, direktnom pogodbom sa stranim kupcem, krše se i postojeći zakoni, pre svega Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji izričito zabranjuje da strano fizičko ili pravno lice može biti vlasnik poljoprivrednog zemljišta.(Čl.1 stav 3. Zakona)
 2. Vojvođanski klub smatra da su predugovorom koji je zaključen između Vlade Republike Srbije i kompanije Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prekršene i odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje se odnose na postupak davanja zemlje u zakup, kojima je propisano da se zemlja daje u zakup obavezno preko tendera, da se cena zakupa utvrđuje nadmetanjem putem javne licitacije, te propisuje ko ima prioritet u pristupu licitaciji, kao i pravo na deo zakupnine u korist lokalne samouprave i AP Vojvoidne – što im je ovim uskraćeno, a ceo postupak zaobiđen i sveden na neposrednu pogodbu.
 3. Vojvođanski klub ukazuje da je ustupanjem zemljišta u državnoj svojini koje koristi VU Morović – jedninica Karađorđevo, prekršena odredba čl.61 Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojom se taksativno nabraja koje ustanove mogu i u kojoj površini koristiti državno zemljište bez plaćanja naknade. Među tim korisnicima nema Vojske Srbije niti njenih ustanova.
 4. Vojvođanski klub ukazuje da se predugovorom krše i odredbe Zakona o poljoprivrenom zemljištu kojima se propisuje maksimalni rok zakupa državnog zemjišta, najduže na 20 godina, dok je predugovorom zakup utvrđen na 30 godina. Isto tako krše se i odredbe ovog zakona koje određuju minimalni iznos zakupnine, a koji je predugovorom fiksiran na neprimereno niskom nivou, i to na vrlo dugi rok.
 5. Vojvođanski klub ukazuje da je Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju utvrđena zabrana otuđenja i opterećenja podržavljene imovine koja je predmet vraćanja i na kojoj zakup može trajati najduže tri godine od izvršnosti rešenja o vraćanju (čl.20 i čl.50), a što se predugovorom ignoriše
 6. Potpisivanjem predugovora i njegovim odobravanjem od strane članova Vlade Republike Srbije, izvršenim u vreme važenja navedenih pozitivnih zakonskih propisa, oni su prekršili važeće zakone kao i ZAKLETVU datu Narodnoj skupštini, kojom su se obavezali da će u svom radu poštovati zakone i raditi po njima. Ovo se ne može anulirati ni naknadnim međudržavnim sporazumima, te odgovornost ostaje, čak se i povećava, jer se ovim sporazumom, koji je pravno iznad zakona, suštinski ide protiv zakona.
 7. Vojvođanski klub traži da se Vlada i Skupština Vojvodine izjasne o svim elementima predugovora i ukupnim socio-ekonomskim posledicama celog aranžmana koji obuhvata oko 11.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini, pre razmatranja međudržavnog Sporazma o saradnji između Republike Srbije i Ujedninjenih Arapskih Emirata u Skupštini Srbije i potpisivanja glavnog ugovora, što je predviđeno da se obavi do 31. marta 2013. god. Pozdravljamo formiranje ekspertskog tima Vlade AP Vojvodine koji bi to omogućio. Apelujemo na Vladu da beskompromisno zaštiti interese građana Vojvodine, kao i na poslanike Skupštine APV da postupe isto tako, nezavisno od partijskih pripadnosti.
 8. Vojvođanski klub predlaže da se prodaja imovine poljoprivrednih preduzeća u restruktuiranju, prioritetno ponudi registrovanim porodičnim gazdinstvima koja se nalaze na području sedišta preduzeća koja se prodaju. Ovim se jača porodično farmerstvo, te evropske vrednosti i standardi u poljoprivredi, nasuprot daljoj tajkunizaciji po latinoameričkom obrascu.
 9. Vojvođanski klub predlaže registrovanim porodičnim gazdinstvima da se    organizuju u konzorcijume i da se kao takvi prijave Vladi Repubike Srbije za kupovinu imovine:
 • pojedinačnih preduzeća koja su navedena u predugovoru sa arapskim kupcem, kao i
 • ostalih poljoprivrednih preduzeća kod kojih je poništena privatizacija,

sve pod istim uslovima kao i arapskom partneru.

 

 1. Vojvođanski klub ukazuje da je prodajom i ustupanjem zemljišta povlašćenom arapskom kupcu bez tendera, izvršena diskriminacija prema građanima i licima iz Srbije kao i prema građanima i licima iz EU, – kojima to nije ponuđeno.
 2. Vojvođanski klub ukazuje da usled navedenog presedana, po nepripremljenu poljoprivredu Vojvodine, mogu nastati i znatno veće štete od predočenih, jer se od EU sada sa umanjenim izgledom na uspeh može tražiti izmena roka iz SSP (Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju) za odlaganje nastupa prava kupovine poljoprivrednog zemljišta u Srbiji (u praksi u Vojvodini) od strane građana i lica iz EU. Takvo odlaganje, inače, traže zemlje koje su i preko 15 godina u EU, – Poljska, Mađarska, Slovenija… te nije jasno zašto se Srbija obavezala da prodaje zemlju 15 godina pre ulaska u EU ?!
 3. Vojvođanski klub poziva sve poslanike Skupštine Srbije da glasaju protiv predloga odluke o ratifikaciji Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, jer se njime na očigledan način ide za tim da se snagom međudržavnog sporazuma nelegitimno zaobiđu i izigraju domaći zakoni, kao što je to bio slučaj sa prodajom NIS-a, te ukazuje da je takvo eklatantno rušenja principa zakonistosti na najvišem mestu, dugoročno, vrlo skupo za svaku državu.

Predsednik Vojvođanskog kluba

Đorđe Subotić

 

Propisi:

 1. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Sl. Glasnik RS 62/2006, 65/2008.
 2. Čl.1.stav 3: “Vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko, odnosno pravno lice.”
 3. Čl.62.“ Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini“ može biti dato u zakup „ … za period koji ne može biti kraći od jedne godine niti duži od 20   godina, ….“
 4. Čl.64. stav 1. „Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje se u zakup javnim oglašavanjem.“
 5. Čl.64. stav 2. „Poljoprivredno zemljište daje se u zakup javnim nadmetanjem u dva kruga.“
 6. Čl.64. stav 3. „Početna cena zakupa iz stava 1 ovog člana u prvom krugu ne može biti niža od 100 % tržišne cene na području na kome se zemljište nalazi, …“
 7. Čl.64. b. „Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom krugu ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa“ ….. „odnosno pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrenih gazdinstava , koje je vlasnik zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština“.
 8. Čl.71. stav 2. „ … sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u visini od 30% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 30% prihod su budžeta autonomne pokrajine, a 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zemljište u državnoj svojini.“
 9. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Sl. glasnik RS br.72/2011.
 10. Čl.20. stav 1. „ Zakupac nepokretnosti koja je predmet vraćanja ima pravo da koristi nepokretnost, … ali ne duže od tri godine od izvršnosti rešenja o vraćanju … „
 11. Čl.62. stav 1. „ …. imovina koja jeoduzeta bivšim vlasnicima … a po odredbama ovog zakona može biti vraćena, ne može biti predmet otuđivanja, …“