31. juli – Dan političkog konstituisanja Vojvodine

31. juli – Dan političkog konstituisanja Vojvodine

Predlog da se  31. juli proglasi kao praznik Vojvodine nedavno je odbijen na Skupštini Vojvodine. Zato nećemo ponovo davati takav predlog, niti pokušavati da se sada borimo za taj datum.

Naš zadatak je da se borimo za promenu vlasti, za promenu principa na kojima se vlast zasniva i za osnaživanje naših vojvođanskih snaga, kako bi postale suštinski respektabilne i za Beograd i za međunarodnu zajednicu. Tek tada, kada se izborimo za adekvatnu poziciju Vojvodine u Srbiji, za sopstvenu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, za pravo Vojvodine da samostalno ubira poreze na svojoj teritoriji, za pravo da svojim bogatstvom raspolažemo u skladu sa svojim interesima; za građansku, decentralizovanu, bogatu Vojvodinu, tek tada ćemo na miru i s ponosom moći da slavimo 31. juli kao Dan političkog konstituisanja Vojvodine.

Nikada se nećemo pomiriti sa negiranjem antifašističkih vrednosti u Vojvodini

Nikada se nećemo pomiriti sa negiranjem antifašističkih vrednosti u Vojvodini

Zajedničko Saopštenje Vojvođanskog kluba i Saveza antifašista Vojvodine povodom odluke Skupštine AP Vojvodine  o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja

„Podsećamo naprednjačku vlast Igora Mirovića da su oni funkcioneri iste AP Vojvodine koja je nastala 31. jula 1945. godine. Ako im se to ne sviđa, neka odstupe sa svojih mesta.“

Poziv za savetovanje „Vojvodina i Srbija – sto godina posle (1918 – 2018)“

Poziv za savetovanje „Vojvodina i Srbija – sto godina posle (1918 – 2018)“

Vojvođanski klub organizuje Savetovanje „Vojvodina i Srbija – sto godina posle (1918 – 2018)“, koje će biti održano 7. juna 2018. godine u Kongresnoj sali Hotela „Putnik“ u Novom Sadu, Ilije Ognjanovića 24, sa početkom u 10h.

Na Savetovanju, koje će okupiti najveći broj govornika o Vojvodini u ovom veku, svoje analize o položaju Vojvodine u Srbiji i Jugoslaviji, tokom proteklih sto godina i danas, izložiće 26 naučnika, političara, analitičara i javnih ličnosti.