Intervju Živana Berisavljevića Sremskoj TV

Povodom 29. novembra, Dana Republike SFR Jugoslavije,  Živan Berisavljević (VK) je dao intervju Sremskoj Televiziji iz Šida.

1. deo

2. deo