IN MEMORIAM – Prof. Momčilo Grubač

Prof. dr Momčilo Grubač preminuo je 6.12.2015. u Novom Sadu.

Momčilo Grubač

Momčilo Grubač

Prof. Momčilo Grubač je bio jedna od najuglednijih figura našeg javnog života poslednjih decenija. Bio je jedan od najuglednijih pravnika koje je Jugoslavija i Srbija imala u novije doba. Kao profesor Krivičnog prava ostavio je iza sebe brojna dela i rasprave, čija će aktuelnost dugo trajati. Od predloga revizije Krivičnog zakona SFRJ, u okviru Foruma za ljudska prava – osamdesetih godina prošlog veka – do poslednjih predloga Ustavnom sudu Srbije, profesor Grubač je nastojao da usavršava i brani pravne mehanizme slobode građanina i demokratske vrednosti. Bio je ministar za manjinska prava u Panićevoj vladi SR Jugoslavije i ministar pravde u Saveznoj vladi SR Jugoslavije – u 2000. godini – predsednik Ustavnog saveznog suda – 2002. godine.

Bio je poslanik opozicije u prvoj višepartijskoj skupštini Republike Srbije – 1990–1992, godine. Višedecenijskim angažmanom u izgradnji države, vladavine prava i demokratskih institucija, ostavio je neizbrisiv trag.

Sahrana prof. dr Momčila Grubača obaviće se u sredu, 9. decembra 2015. godine u 13.30 časova na Novom groblju u Novom Sadu.