Fašistička zlodela prema civilima

U mnogim Vojvođanskim mestima, već od početka rata, okupatori su vršili masovna hapšenja, mučenja i streljanja civila za koje su sumnjali da su antifašisti, ili komunisti. Često su pribegavali i nasumičnim hapšenjima i ubijanjima u cilju zastrašivanja civilnog stanovništva, ili kao odmazdu za partizanske aktivnosti. To nije zaustavilo ni partizanske akcije, niti civilni otpor.

(da biste videli fotografiju u punoj rezluciji, kliknite na nju)

Masovno hapšenje građana u Mokrinu, 4. septembra 1941. godine

Masovno hapšenje građana u Mokrinu, 4. septembra 1941. godine

Streljanje građana građana u Mokrinu, 7. septembra 1941. godine

Streljanje građana građana u Mokrinu, 7. septembra 1941. godine

Streljanje antifašista, Sremska Mitrovica, 7. maj 1942. godine

Streljanje antifašista, Sremska Mitrovica, 7. maj 1942. godine

Nemački fašisti sprovode Sremce u logor 20. juna 1943.

Nemački fašisti sprovode Sremce u logor 20. juna 1943.