Kratak istorijski pregled težnji i ostvarenja

Ideja i pokret za autonomiju Vojvodine, u pravom smislu te reči – autohtonog su karaktera i u svom političkom razvoju su uvek to bili. Bitno različita od zahteva u vreme Austrougarske, misao o autonomiji Vojvodine – potekla je od liberalnog i demokratskog dela srpske inteligencije u Vojvodini, koja se u dilemi 1918. godine – da li prihvatiti ideju Jugoslavije kao celovito državnopravno rešenje, u okviru kojeg bi i Vojvodina bila određeni politički subjekt, ili samo srpski državni okvir – zalagala za Jugoslaviju.

Pročitaj ceo prilog >>

Azbuka o Vojvodini

Autonomija – vekovna težnja stanovništva ovog područja da odlučuje o svojoj sudbini. Nekada se ona ispoljavala kao borba za nacionalno oslobođenje (kao za vreme Austro-Ugarske), nekada kao borba i za nacionalno i za socijalno oslobođenje (kao u antifašističkom narodno-oslobodilačkom ratu), nekada kao bitka za ekonomsku i političku samostalnost a protiv unitarizma, centralizma i eksploatacije (kao u prvoj i drugoj Jugoslaviji), a nekada kao bitka protiv izigravanja autonomije (kao u trećoj Jugoslaviji). Ovako ili onako, sa trajnim ili privremenim, manjim ili većim rezultatima – ta težnja trajala je uvek. Jer, sve bitne istorijske, ekonomske, etničke, kulturne i civilizacijske karakteristike Vojvodine – trajno i zakonito rađaju potrebu i težnju njenog stanovništva za autonomijom.

Pročitaj ceo prilog >>

Amandmani Vojvođanskog kluba na nacrt Statuta AP Vojvodine (septembar 2008.)

Amandman 1.

Preambula: Prvi stav se menja i glasi: «Na osnovu istorijskog prava, istorijske tekovine i neotuđivih demokratskih prava građana i građanki Vojvodine na ostvarivanje, negovanje i zaštitu autonomije u okviru republike Srbije, na očuvanju visokog stepena demokratije i osnovnih ljudskih prava, postizanje održivog ekonomskog i socijalnog napretka i želje da žive zajedno u slobodi, pravdi i miru, istrajavajući na zajedničkim interesima i poštujući različitost kultura nacionalnih zajednica koji žive na prostoru Vojvodine”.

Posle prvog stava dodati novi stav: “Autonomna pokrajina Vojvodina predstavlja sastavni deo jedinsvenog kulturnog, civilizacijskog, ekonomskog i geografskog prostora srednje Evrope”. …

Pročitaj ceo prilog >>
Trenutna stranica: 5 od ukupno 512345