Odluka o formiranju Saveta Vojvođanskog kluba

Savet je konsultativno savetodavni organ Vojvođanskog kluba. Predsedništvo Vojvođanskog kluba utvrđuje broj članova Saveta i imenuje članove Saveta. Članovi Saveta biraju se na mandatni period od 4 godine, koji se može ponavljati. Članovi Saveta po funkciji su osnivači Vojvođanskog kluba i svi predsednici i počasni članovi, sve dok su članovi Kluba. odnosno dok ne ustupe iz Saveta. Predsednik Saveta bira se odlukom većine prisutnih članova Saveta, na 4 godine.

Pročitaj ceo prilog >>

Obraćanje predsednice Vojvođanskog kluba, dr Branislave Kostić, na Skupštini Vojvođanske partije

Hoćemo uređenu, pravnu državu, u kojoj svi ljudi rade, zarađuju i žive dostojanstveno. Nečemo spregu tajkuna i vlasti, nećemo partijske kadrove u javnim preduzećima, nećemo partijsko vođenje sudskih procesa, nećemo medijske već stvarne istrage. Hoćemo da se svaki pristojan građanin u zemlji u kojoj živimo oseća sigurno, a svaki lopov, diler droge i zločinac nesigurno. Hoćemo da naša deca mirno idu u škole i u izlaske, ne strahujući od kriminalaca koji vrebaju iz mraka. Hoćemo da svaka Vojvođanka može mirno sama prošetati gradom u bilo koje vreme. Hoćemo da se lečimo i izlečimo. Da svako od nas očekuje starost i penziju bez brige da li će imati za parče hleba. Takvu Vojvodinu hoćemo. I za takvu Vojvodinu se borimo.

Pročitaj ceo prilog >>

Dopis povodom predlaganja Vojvođanskih principa

Poštovani, u ime Vojvođanskog Kluba, obraćam se čelnim ljudima građanskih partija u Vojvodini, kao i predstavnicima SVM, nacionalne partije, koja se zasniva na građanskim principima. Vojvođanski klub smatra da politički ambijent u Srbiji poprima manipulativne karakteristike, što dovodi do suštinskog zanemarivanja, a neretno i ukidanja osnovnih demokratskih prava građana. Umesto zalaganja za interese građana koji su za njih glasali, političke stranke se bore prvenstveno za vlast, koristeći oprobana marketinška sredstva da zamagle svoje poteze. Naša politička stvarnost postaje rijaliti šou, u kome građani ne uspevaju ni da sagledaju poražavajuće efekte aktuelnih političkih događanja. Jedna od najznačajnijih političkih malverzacija, kojom se potpuno izvrće i briše volja građana, su izborne i postizborne koalicije, koje se građanima prezentuju kao „nužda“, u ime koje političke stranke izdaju sopstvene principe i principe onih čije interese zastupaju. Posebno je opasno što se ovakvim koalicijama na vlast u vojvođanske opštine, a sutra i u pokrajinsku skupštinu, dovode oni koji niti priznaju, nite žele da razumeju specifiučnosti, interese i potrebe građana Vojvodine. To želimo da sprečimo. Stoga Vojvođanski klub predlaže građanskim strankama, koje se zalažu za interese građana Vojvodine da prihvate i javno potpišu listu VOJVOĐANSKIH PRINCIPA, kao minimum vojvođanskih zahetva koje će poštovati u svom delovanju. Lista VOJVOĐANSKIH PRINCIPA je po nivou svojih zahteva ispod političkih zahteva Vojvođanskog kluba, čiji je jedan od bitnih zahetva/ciljeva Republika Vojvodina u federalnoj Srbiji. Od tog, i drugih svojih zahteva ne odustajemo i svim svojim sganama ćemo se za njih zalagati i ubuduće. Svesni smo, međutim, da političke stranke imaju svoje ideale, programe i svoje ciljeve, u skladu sa svojim osnovnim opredeljima, koje su njihovo isključivo autonomno pravo, koje apsolutno... Pročitaj ceo prilog >>

Apel Vojvođanskog kluba poslanicima Skupštine Vojvodine, povodom usvajanja Statuta Vojvodine

Nemate mandat, niti moralno pravo da zaboravite osnovne istorijske činjenice:

Vojvodina nije nastala na teritoriji današnje Srbije, već je u nju ušla voljom svojih predstavnika! Odatle proizilazi naše pravo da u toj zajednici u koju smo svojom voljom ušli, budemo ravnopravni.
Svoj autonomni status Vojvodina je izgubila na nelegalan način, nasilnim preuzimanjem vlasti od strane režima Slobodana Miloševića u „Jogurt revoluciji“. Rezultat tog puča pravno je uobličen Ustavom Srbije iz 1990. godine, koji je predstavljao kršenje tada važećeg Ustava SFRJ iz 1974. godine!
Ustavom iz 1974. godine Vojvodina je bila priznata kao jedna od 8 konstitutivnih činilaca federacije, što implicira da je danas, 23 godine nakon raspada SFRJ, Vojvodina jedini entitet SFRJ, čiji ustavno-pravni položaj nikada nije formalno, putem referenduma, rešen.
Ustav iz 2006. godine predstavlja pokušaj da se autonomija Vojvodine, oteta na nelegalan i protivustavan način – legalizuje, što je i bio osnovni razlog da ga većina građana Vojvodine ne prihvati. Zahtev da u prvom članu Statuta Vojvodine stoji da je osnovana Ustavom iz 2006. godine, na najdirektniji način razotkriva tu nameru!

Pročitaj ceo prilog >>

Iz arhiva – Proklamacija platforme za savremenu autonomiju Vojvodine

Po nacionalnom sastavu stanovništva, zajedničkom kulturnom i tradicionalnom nasleđu, privrednim i socijalnim karakteristikama i dostignutom stepenu kulturnog i ekonomskog razvoja, manje ili više u svim njenim opštinama, Vojvodina je osobeno, istorijsko, prepoznatljivo i celovito područje. Prednjačila je primerom u ostvarivanju evropskih naprednih ideja o nacionalnoj i verskoj toleranciji, kulturnoj i ekonomskoj povezanosti sa svetom. Te vojvođanske vrednosti su u svesti većine građana u njoj i jedina su valjana osnova na kojoj može da počiva zajednički miran život u Vojvodini, sada i ubuduće…

Pročitaj ceo prilog >>

Iz arhiva – Platforma za savremenu autonomiju Vojvodine

U državama u kojima se nalazila, Vojvodina je bila ne samo periferno područje dovoljno bogato da bi se eksploatisalo nego je politički i vojno predstavljano kao isuviše rizično da bi se u njega značajnije investiralo. Podređena Beču, Budimpešti ili Beogradu – uvek joj je bila namenjivana uloga sredstva za rešavanje prevashodno njihovih interesa i ciljeva. Analiza procesa prvobitne akumulacije, kao i državnih ekonomskih politika u Austrougarskoj, nagodbenoj Mađarskoj, Kraljevstvu SHS i socijalističkoj Jugoslaviji, to nedvosmisleno dokazuju. U vreme ulaska u Kraljevstvo SHS 1918, na primer, Vojvodina je, uz Sloveniju, bila najrazvijenije područje, razvijenije i od Hrvatske, a kamoli od ostalih krajeva novostvorene države. Nakon 73 godine u sastavu Jugoslavije Vojvodina je po svojoj razvijenosti daleko iza Slovenije, pa i iza Hrvatske. Prema tome, Vojvodina je jedino područje u Jugoslaviji koje je izgubilo svoje redno mesto po ekonomskoj razvijenosti. U poslednjih petnaestak godina (1973-1988) u drugoj Jugoslaviji taj proces relativnog zaostajanja Vojvodine privremeno je zaustavljen, ali zaostajanje u celini nije nadoknađeno čak ni onoliko koliko je to bilo moguće. Ovaj period relativnog ekonomskog prosperiteta Vojvodine poklapa se sa periodom u kome je Vojvodina dostigla najviši politički subjektivitet u svojoj istoriji.

Pročitaj ceo prilog >>
Trenutna stranica: 2 od ukupno 512345