Dali su živote za „Slobodnu Vojvodinu“

List „Slobodna Vojvodina“ je pokrenut ilegalno od strane rukovodstva Narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine, 15. novembra 1942. Štampan je u ilegalnoj podzemnoj štampariji na tadašnjoj periferiji Novog Sada. List je predstavljao glasilo Pokrajinskog Narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine. Prvi urednik lista bio je potonji narodni heroj Svetozar Marković Toza, a pored Markovića, tekstove su pisali i Branko Bajić i Nikola Petrović. List je štampan na geštetneru i ilegalnim kanalima rasturan po Bačkoj. Kad je kurir koji je iznosio novine iz baze bio uhapšen, odao je adresu štamparije i četiri dana posle izlaska prvog broja, 19. novembra, mađarska policija je zajedno sa žandarmima opkolila kuću i otkrila bazu izgrađenu ispod dvorišne terase. Svetozar Marković i Branko Bajić su pružili oružani otpor. Tom prilikom, Branko Bajić je poginuo. Urednik lista, Svetozar Marković je teško ranjen i uhapšen. Izveden je vojni sud, gde je osuđen na smrt. Obešen je u kasarni u Futoškoj ulici 9. februara 1943. Preživeli Nikola Petrović je, zajedno sa Gezom Tikvickim, organizovao novu bazu u Starom Vrbasu, tako da naredni brojevi lista izlaze ovde, potom u Paragama, zatim se list seli u Surduk (urednik Jovan Popović), pa u Petrovgrad (današnji Zrenjanin), da bi na kraju 19. novembra 1944. „Slobodna Vojvodina“ bila vraćena u Novi Sad.

Nakon oslobođenja je izlazila kao dnevni list na srpskom i mađarskom jeziku. Mađarska verzija lista nosila je naziv “Szabad Vajdaság”, a kasnie je preimenovana u “Magyar Szó” (“Mađarska reč”). Verzija lista na srpskom jeziku izlazila je pod imenom „Slobodna Vojvodina“ sve do kraja 1952., a od 1. januara 1953. izlazi pod imenom „Dnevnik“.

Svetozar Marković Toza


Svetozar Marković Toza, urednik „Slobodne Vojvodine“, ranjen prilikom odbrane baze lista, uhapšen, mučen i na kraju streljan jer nije hteo da oda ostale učesnike u pisanju, štampi i distribuiranju „Slobodne Vojvodine“.

Branko Bajoć

Branko Bajić, poginuo u okršaju sa okupatorima, braneći bazu „Slobodne Vojvodine“