Članarina za 2018. godinu

Članarina za 2018. godinu

Od osnivanja do danas, Vojvođanski klub se izdržava isključivo zahvaljujući članarini i dobrovoljnim prilozima članova. Nikada nije dobio donaciju od državnih instiutucija, političkih partija, privrednika, kompanija niti iz inostranstva.

Članarina za Vojvođanski klub je 500 dinara godišnje. Uplaćena suma može biti jednaka članarini ili viša od nje, ali Vas molimo da ne uplaćujete manje od navedene sume, jer to stvara probleme sa evidencijom članarine.

Uplaćuje se na naš žiro račun 275-220029475-12, kod Societe Generale banke.