Članarina za 2016. godinu

Uplata članarine za 2016. godinu

Od osnivanja do danas, Vojvođanski Klub se izdržava isključivo zahvaljujući članarini i dobrovoljnim prilozima članova. Nikada nije dobio donaciju od državnih instiutucija, političkih partija, privrednika, kompanija niti iz inostranstva.

Članarina za Vojvođanski klub je 500 dinara godišnje. Uplaćuje se na naš žiro račun 275-220029475-12, kod Societe Generale banke.

uplatnica za 2016. godinu