Ciljevi i misija Vojvođanskog kluba

Polazeći od osnovnih odrednica Statuta Vojvođanskog kluba:

Vojvođanski klub (…) koji je osnovan 29.9.1992. godine je neprofitno, nestranačko udruženje civilnog društva, osnovano na neodređeno vreme, kao oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja, organizovanja i okupljanja građanki i građana koji žive i rade u i izvan Vojvodine i prihvataju ciljeve i temeljna opredeljenja Vojvođanskog kluba.“ (član 1);

„Stav Vojvođanskog kluba je da je Vojvodina prirodna i društvena celina sa osobenostima proisteklim iz njenog geopolitičkog položaja, kulturno-istorijskog razvoja, prirodnih uslova za privređivanje i viševekovnog zajedničkog života mnoštva nacija i više konfesija sa svim njihovim različitostima koje su se prožimale, poštovale i bogatile. …

Vojvođanski klub ima za cilj da kulturnom i političkom svešću svojih članova o Vojvodini i njihovom svestranom aktivnošću čuva, štiti, afirmiše i unapređuje dostignuća ljudi i kulturnih, demokratskih i građanskih tradicija i vrednosti na prostoru Vojvodine.

Vojvođanski klub neguje mir, toleranciju, jednakost građanskih prava, tradicionalne međusobne odnose razumevanja i saradnje nacija, vera i jezika uz poštovanje i razvoj svih duhovnih, naučnih, stručnih, obrazovnih, kulturnih i umetničkih tekovina u Vojvodini.

Vojvođanski klub se zalaže i bori za politički subjektivitet Vojvodine, sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlašću, sopstvenom imovinom i prihodima, za decentralizovanu Vojvodinu sa sopstvenim regionima i lokalnom samoupravom, za Vojvodinu koja treba da obezbedi optimalan razvoj i zaštitu od eksploatacije i demokratsku samoupravu njenih građana.“ (član 2);

Vojvođanski klub se direktno zalaže za:

 • mir i rešavanje konflikata dogovorom;
 • jednaka građanska prava i obaveze za sve građane u Vojvodini i Srbiji uz posebna manjinska prava;
 • zaštitu, negovanje i dalji razvoj istorijskog, kulturnog i tradicionalnog nasleđa svih nacija, etničkih grupa, i Vojvodine u celini;
 • poštovanje razlika i dobre međunacionalne i međukonfesionalne odnose u Vojvodini;
 • neprikosnovenost i zaštitu privatne svojine svih građana, protiv zastrašivanja nasilnim iseljavanjem, kao i protiv promene nacionalnog sastava stanovništva Vojvodine nasilnim putem;
 • zaštitu dostignutog, i za viši životni standard građana u Vojvodini;
 • zaštitu dostignutog i još viši i ujednačeniji obrazovni i kulturni nivo svih građana u Vojvodini;
 • očuvanje nacionalnog identiteta pripadnika svih nacionalnih i etničkih grupacija u Vojvodini;
 • uspostavljanje kulturnih veza svih nacija sa matičnim zemljama;
 • povezivanje i prožimanje uticaja sa drugim kulturama i tradicijama, prvenstveno u Srbiji kao i u drugim zemljama;
 • pravo građana u Vojvodini na zaštitu sopstvenih izvornih dobara i pravo građana da raspolažu sopstvenim izvornim javnim prihodima i rashodima, prvenstveno svojim interesima, ali i u skladu sa interesima zajedničke države;
 • najviši nivo materijalnih i upravnih prava i obaveza vojvođanskih opština u odnosu na pokrajinu, u svim oblastima autonomnosti Vojvodine;
 • pravo građana u Vojvodini da svojom voljom i na demokratski način odlučuju o sadržaju, merama i granicama autonomnosti Vojvodine, a da pri tome ne budu ni potencijalno ugroženi teritorijalni integritet, suverenitet i stabilnost zajedničke države;
 • dosledno ostvarivanje načela o slobodi informisanja, što podrazumeva oslobađanje medija od monopola izvršne vlasti i ostvarivanje samostalne pozicije RTV Vojvodine u okviru sistema informisanja Vojvodine i Srbije.