Biografija predsednice Vojvođanskog Kluba dr Branislave Kostić


Predsednica Vojvođanskog kluba je dr Branislava Kostić, izabrana najpre na Skupštini Vojvođanskog kluba održanoj 12. juna 2013. godine, a potom i na Skupštini Vojvođanskog kluba održanoj 18. juna 2015. godine.

Rođena je 1956. godine, osnovnu školu završila u Čalmi, a Gimnaziju u Sremskoj Mitrovici. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1978. godine, magistrirala generalni menadžment 2005. godine, a doktorirala septembra 2012. godine na Fakultetu bezbednosti, u Beogradu (tema: Održivi menadžment medija u društvenim konfliktima i krizama).

Sertifikovani je pregovarač u kriznim situacijama.

U stalnom radnom odnosu je od 1979. godine, kada se zaposlila kao profesor Sistema i organizacije kulturnih aktivnosti u Karlovačkoj gimnaziji. U periodu od 1990. do 1998. godine je, kao istraživač javnog mnenja u Centru za istraživanje programa i auditorijuma RTNS, bila na prinudnom odmoru kao „autonomaš“.

Trenutno je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na katedri za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment, studijski modul – Inženjerstvo i menadžment medija.

Vlasnik je Agencije za istraživanje i razvoj “Seldon&Kostić”.

Paralelno sa redovnim radnim odnosom se bavila:

• novinarstvom – urednik Istraživanja u časopisu za komunikaciju kultura na teritoriji ex Yu Horizonti; novinar saradnik u listu Nezavisni; član Uredništva i stalni saradnik časopisa MIOKO;
• istraživanjem javnog mnenja, kriza i konflikata, medija i medijskog auditorijuma;
• humanitarnim radom – Ekumenska humanitarna služba, kasnije EHO; HD Panonija;
• istraživanjem bioenergetskih pojava i fenomena – koautor knjige Svet energija, 1999. godine, koja je u delovima prevedena na italijanski jezik.
• trenutno je angažovana, za period 2012-2015, kao konsultant-ekspert za komunikaciju sa potrošačima, u projektu District Heating Rehabilitation Programme at Republic of Serbia – KfW4.

Aktivno se bavila politikom, kao član i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, od 1990. do 1995. kada svojom odlukom i ostavkom na sve funkcije napušta LSV.

Učesnik je i suorganizator antiratnih protesta u Novom Sadu i Vojvodini, u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka.

Postala član Otpora mesec dana nakon njegovog osnivanja.

Aktivan član Vojvođanskog kluba.

Pored toga, član je Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Društva Srbije za odnose sa javnošću (DSOJ) i Instituta za mir u Sremskim Karlovcima.
Autorka je više od 30 monografija i naučnih tekstova, koji su objavljeni kao zasebne knjige, ili kao tekstovi u međunarodnim i domačim naučnim časopisima, na srpskom i engleskom jeziku; učesnik nekoliko naučnih konferencija u Španiji, Hrvatskoj, Rumuniji, Crnoj Gori i Srbiji; bila je rukovodilac i/ili istraživač u 16 istraživanja; koautor je dva umetnička projekta.